Dette melder Againity.

Etter hvert som kostnadene for elektrisitet og nett stiger, blir det stadig mer lønnsomt selv for små og mellomstore varmeanlegg å produsere sin egen elektrisitet. Emmaboda Energi besluttet før sommeren å oppgradere varmeanlegget i Emmaboda til et kraftvarmeverk med mål om å idriftsette turbinen våren 2022. I Sverige bygges nå den 26. ORC-turbinen, og interessen for teknologien har også utvidet seg utover Norden.

- Varmere klima og mer energieffektive hus gjør at vi selger mindre og mindre fjernvarme. For å forbli konkurransedyktige i markedet, må vi ta alle muligheter til å bli mer effektive, sier Thed Franzén, District Heating Manager hos Emmaboda Energi AB. 

- Å produsere strøm av overskuddskapasiteten fra fjernvarmen hjelper oss med å opprettholde en konkurransedyktig pris for kundene våre, samtidig som vi gjør en innsats for miljøet. Initiativet er også i tråd med oppdraget vi har fått fra vår eier, kommunen, om å produsere strøm lokalt.

Turbinen som leveres som en komplett enhet, vil bli koblet ved hjelp av to rør til varmeanleggets eksisterende hetvannskjeler og to rør til fjernvarmereturen. Den installerte generatorkraften vil være 99,9 kW. Totalt i løpet av året vil turbinen produsere 484 MWh elektrisitet og gi utslippsbesparelser på 436 tonn CO2-ekvivalenter.