I tillegg til lavere el- og nettkostnader, så forventes installasjonene å medføre årlige utslippsbesparelser på 315 tonn CO2-ekvivalenter. Dette fører til at Västervik Miljö og Energi vil være et steg nærmere målet om å bli klimanøytrale innen 2030, melder Againity.

- I forbindelse med fornyelsen av Gamlebyverket er det et selvsagt valg å satse på lokal, miljøvennlig elproduksjon, sier Clas Johansson, produksjonssjef på Västervik Miljö & Energi AB. - Vi valgte en ORC turbin på grunn av enkelheten. Med en ORC-enhet koblet til en av våre nye hettvannskjeler, regner vi med å produsere halvparten av vårt årsbehov av el ved Gamlebyverket.

ORC-turbinen kommer til å kobles til Gamlebys Fjernvarmeverks nye flisfyrte 5 MW hetvannskjel for å konvertere deler av hettvannet til elektrisitet.

Turbinen som leveres av Againity kommer årlig til å produsere cirka 350 000 kWh el og har en installert effekt på 90 kW.

I Sverige bygges nå den 20. ORC-turbinen av selskapet Againity, og markedets interesse for teknikken vokser. Med en enkel installasjon som, bare trenger to rør til kjelkretsen og to rør til fjernvarmereturen, kan man forvandle lavtemperatur varme til fornybar elektrisitet. Dette medfører at mange, også små og mellomstore selskaper, ser lønnsomhet i denne installasjonen både økonomisk og miljømessig, ifølge Againity. At elproduksjonen også er størst om vinteren når behovet er høyest, bidrar også til den høye etterspørselen.