Dette melder Againity.

I tillegg til at installasjonen kommer til å minke anleggets kostnader for elhandel, så medfører ORC-turbinen utslippsbesparelser på inntil 504 tonn CO2-ekvivalenter per år.

- Vi ser frem imot å nesten bli selvforsynte med fossilfri elektrisitet, og på den måten støtte den lokale eleforsyningen ved å frigjøre effekt som isteden kan brukes av lokal industri, sier Simon Knoks, regionsjef på Nevel AB.

ORC-turbinen planlegges å settes i drift i begynnelsen av 2022 og forventes å produsere cirka 560 000 kWh elektrisitet per år. Turbinen har en installert generatoreffekt på 99,9 kW og kommer til å kobles til varmeverkets biobrenselsfyrte hetvannskjeler. Den produserte elektrisiteten kommer til å følge varmeproduksjonen på varmeverket og dermed være høyest om vinteren når elprisene er på det høyeste.

Sammenliknet med å produsere elektrisitet og varme hver for seg, er kraftvarme meget effektivt, og det er for tiden den mest effektive brenselsbaserte måten å produsere energi på. Dette medfører at mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren minsker, og i dette tilfellet utgjør det en besparelse på 504 tonn CO2-ekvivalenter per år når man erstatter europeisk marginal elektrisitet, ifølge Againity.

- Vi er glade for at Nevel valgte å investere i fossilfri el-produksjon og har gitt oss tilliten til å levere en ORC-turbin til Tibro, sier Elin Ledskog, salgssjef på Againity AB. - Med konsernets mange varmeverk i nordlige Europa kan Nevel gjøre en betydelig klimainnsats.

Againity har levert 28 ORC-turbiner. Majoriteten er installert på varmeverk i Skandinavia. Teknikken bygger på Organic Rankine Cycle som innebærer at et organisk kjølemedium brukes istedenfor vann som i tradisjonelle dampturbiner. ORC-turbinen kan derfor kobles til hvilken varmekilde som helst, i form av hetvann eller damp over 90 grader og forvandle varmen til elektrisitet.