I år kommer ytterligere to varmeverk, i Flen og Tomelilla, til å begynne å produsere egen elektrisitet som en del av selskapets mål for økt energieffektivisering, dette melder Againity.

I tillegg til kraftige besparelser av varmeverkenes energikostnader så er ORC-installasjonene i samsvar med Solør Bioenergis målsetning om å ta vare på skogens ressurser og å bane vei for et fornybart samfunn med lavere CO2-utslipp.

- Med de positive erfaringene vi har fra Againitys ORC-turbiner på flere steder, ser vi nå frem til å installere en turbin på vårt anlegg i Flen, sier Jan Lindkvist hos Solør Bioenergi AB. - Med en ORC-turbin og installasjonen av elfilter i 2022, er anlegget vel forberedt for kommende år.

De to nye ORC-turbinene som installeres ved varmeanleggene i Flen og Tomelilla, vil hver ha en installert effekt på 100 kW elektrisitet. Til sammen anslås anleggene å produsere 951 MWh elektrisitet per år, noe som tilsvarer en besparelse på om lag 855 tonn CO2-ekvivalenter. Siden mesteparten av elektrisiteten som produseres vil bli brukt internt på varmeanleggene, medfører investeringen også betydelige økonomiske besparelser gjennom reduserte kostnader for krafthandel, strømnett og energiavgift.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 162021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!