Se årsakene til strømprisene

I EnergiRapporten kan du følge med på årsakene til strømprisene vi har i Norge. EnergiRapporten inneholder blant annet diagrammer med den europeiske gassprisen, kullprisen, CO2 kvoter og de norske fyllingsgradene. Du kan sammenlikne tallene for 2021 med tidligere år.

Her finner du prøveutgaver av EnergiRapporten!

Oppdatert energioversikt

Hver utgave av EnergiRapporten inneholder 7,5 sider med en oppdatert energioversikt.
Ved hjelp av tall og diagrammer vil du kunne følge med på utviklingen av følgende:

Energipriser til næringsmarkedet

Elektrisitet
Energi fra varmepumper
Fyringsolje
Biofyringsolje
Propan
Pellets
Briketter
Flis

Du vil også finne informasjon om priser på elsertifikater, kull, gass og CO2-kvoter med mer.

Utgis 38 ganger per år

EnergiRapporten sendes ut på e-post torsdag formiddag 38 ganger i året.

Det er mulig å abonnere på EnergiRapporten.

Prisene er:

1/1-års abonnement (38 utgaver): Kr. 845,- eks. mva.
1/2-års abonnement (19 utgaver): Kr. 480,- eks. mva.

Garanti!

Abonnementet på EnergiRapporten kan sies opp når som helst. Vi refunderer pengene for ubenyttet abonnementstid.

Du kan bestille abonnement, her!

eller

sende oss en post, her!

Du kan lese prøveutgaver av EnergiRapporten her!