Siden Againity ble grunnlagt i 2013, har ORC-turbinene blitt installert i seks forskjellige land og er i bruk ved totalt 34 varmeverk over hele Sverige. Selskapet har gradvis økt sin globale tilstedeværelse, og har i de siste årene vist stabil vekst med nye partnerskap og referanser som svar på behovet for å integrere mer forutsigbar elektrisitet. Dette melder selskapet i en pressemelding.

Bidrar til et mer robust strømnett

- Vi ser nå at det blir enda viktigere med økt forutsigbar elektrisitetsproduksjon. Her har vi muligheten ved hjelp av våre ORC-maskiner å levere grunnkraft på en svært effektiv måte, spesielt om vinteren når behovet er størst. Vi er veldig glade for at så mange av våre varmeverk har oppdaget denne muligheten til å bidra til et mer robust strømnett samtidig som de senker driftskostnadene for mer konkurransedyktig fjernvarme, sier David Frykerås, administrerende direktør i Againity AB.

I tillegg til Sverige har Baltikum blitt et betydelig marked for Againity. I løpet av det siste året har selskapet etablert sine første referanser i både Litauen og Estland, inkludert en ordre på fire ORC-turbiner, hver med en maksimal kapasitet på 0,5 MW. Disse vil bli installert ved eksisterende varmevannskjeler i Vilnius.

I Sverige har både eksisterende og nye kunder valgt å oppgradere sine varmeverk til kraftvarmeverk. For øyeblikket leverer Againity i gjennomsnitt to nye ORC-turbiner per måned, og etterspørselen er fortsatt sterk, da mange ser fordelene med å redusere sin avhengighet av svingende strømpriser ved å produsere sin egen elektrisitet.

- Vår ORC-turbin har tre forhåndsinnstilte driftsmodi: dekke vår egen bruk, maksimal produksjon og avstengt. Dette gjør at vi er mer uavhengige av strømprisen, sier Ola Thorson, forretningsområdesjef for varme ved Kungälv Energi AB.

Den totale installerte effekten er nå cirka 12 MW, med forventet produksjon på cirka 80 GWh elektrisitet årlig, noe som tilsvarer utslippsbesparelser på 72 000 tonn karbondioksidekvivalenter ved erstatning av europeisk marginal elektrisitet.

- For å tilgjengeliggjøre mer elektrisitet med formål om å muliggjøre fremtidige etableringer i Eskilstuna kommune, passer ORC utmerket når vi nå utvider vårt nærvarmenett i Eskilstuna Logistikpark, sier Lotta Lejdberg, forretningsområdesjef for energi ved ESEM - Eskilstuna Strängnäs Energi og Miljø AB.

- Againity fortsetter å møte den økende etterspørselen etter grønn elektrisitetsproduksjon og streber etter å tilby pålitelige ORC-løsninger som gagner både kunder og miljøet. I dag er det over 400 varmeverk i Sverige som mangler elektrisitetsproduksjon, og ved å oppgradere disse til kraftvarmeverk, kan vi sammen øke energieffektiviteten og styrke energisektoren i samfunnet, sier Frykerås.