EnergiAktuelt AS
Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Telefon/epost:
Tlf: 41 64 45 27
Epost: post@energiaktuelt.no

Daglig leder/Ansvarlig redaktør
Stig Granås
Tlf.: 41 35 15 70
Epost: stig@energiaktuelt.no

Energi Aktuelt het tidligere Tekniske Nyheter. Vi har gitt ut EnergiRapporten siden 2004.