I alt skal det opprettes syv brønnparker med totalt 58 energibrønner. Det skal blant annet installeres varmepumper, nye ventilasjonsanlegg, SD-anlegg og skiftes ut noe lys.  

Det årlige energiforbruket i fylkeskommunale virksomheter er på cirka 22 millioner kWh. Investeringene i mer miljøvennlig energibruk forventes å gi en besparelse på cirka 35 prosent. I tillegg til lavere el-forbruk reduseres utslipp av CO2 betydelig.

Ved Vadsø videregående skole er arbeidet med boring av brønner for jordvarme kommet godt i gang. De neste virksomhetene på lista er Fylkeshuset i Vadsø, Fylkesbiblioteket og de videregående skolene i Vardø, Alta og Nordkapp.

Tiltakene skal gjennomføres i henhold til en EPC-kontrakt (Energy Performance Contracting). Kontrakten er en forpliktet avtale mellom Finnmark fylkeskommune og AF Miljøteknikk. Det betyr at gjennomføring av disse tiltakene, og selvfølgelig andre energitiltak, er en gjensidig forpliktelse hvor AF er ansvarlig for denne besparelsen. Dette gjør at hele prosjektet er selvfinansierende, ifølge Finnmark fylkeskommune.