- EPC kan oppfattes som veldig omfattende for en mellomstor eller liten norsk kommune, og det kan være greit å få veiledning om hvordan man går i gang, sier Lindseth.

- EPC er en metode hvor du får gjennomført flere energisparingstiltak på kortere tid enn om en kommune skulle tatt bygg for bygg, tiltak for tiltak. Med et EPC-tiltak setter man inn en entreprenør og får gjort alle tiltak i løpet av et år eller to. Det er et incentiv til å få gjort mye mer, og i bunnen har man sparegarantien, sier Lindseth. 

Samspill er nøkkelen

Den nye gjennomføringsmodellen til EFFECT4Buildings gir mer incentiv for langsiktige energisparingsløsninger enn det som har vært gjort tidligere. – I noen av de tidligere EPC-prosjektene har entreprenørene kun konkurrert på pris, og dermed ikke foreslått de langsiktige og bærekraftige løsningene for byggene 10–20 år frem tid. Tiltak som ofte kommunene aller helst vil ha, sier Lindseth.

– I den nye gjennomføringsmodellen gjøres energianalysen i en samspillsentreprise mellom byggeier og entreprenør, sier Liv Randi Lindseth i  Linkon AS. Foto: Linkon

I den nye gjennomføringsmodellen gjøres energianalysen i en samspills- entreprise mellom byggeier og entreprenør. Da vil byggeier i mye større grad kunne påvirke hvilke tiltak som velges, sier Lindseth. – Samspill er selve nøkkelen i det nye opplegget.

For noen byggeiere vil den tradisjonelle gjennomføringsmodellen kunne fungere. – Noen ønsker å få gjort mest mulig på kortest mulig tid, og vil ta de lavthengende fruktene først. Da kan den tradisjonelle gjennomføringsmodellen være den beste løsningen. Men, vi tror at for de fleste kommuner vil samspillsentreprise være bedre.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 12/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!