Dette skriver NBBL på sine nettsider. 

Husbanken får 3 milliarder i låneramme. Dette vil hjelpe byggenæringen som er i krise. 2 milliarder av disse går til generelle lån, 500 millioner til studentboliger og 500 millioner til forsøk med startlån til unge

Det bevilges 300 millioner til energieffektivisering av bygg, hvorav 250 millioner generelt og 50 millioner til kommunale bygg.

–  ette er positive vedtak, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Foto: NBBL
– Dette er positive vedtak, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Foto: NBBL

–  Dette er positive vedtak. Husbankens låneramme for 2024 er allerede disponert og den økte søknadsmengden viser tydelig at behovet for Husbanken er sterkt til stede. NBBL er også glad for ytterligere satsing på studentboliger i en tid med høyere leiepriser. Ledig kapasitet i bransjen og gryende ledighet kan nå benyttes for å bedre boligtilbudet. Økte bevilgninger til energieffektivisering i bygg er sterkt etterspurt for å fremelske investeringer som sparer og frigjør energi i borettslag, sameier og i næringsbygg, sier Bård Folke Fredriksen, adm.dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).