Dette melder Interreg på sine websider.

Bygg står for hele 40 % av energiforbruket og 36 % av CO2-utslippene i EU. Med støtte fra Interreg Østersjø-programmet har partnerskapet siden 2017 gjennomført et prosjekt som skal gjøre det lettere for offentlige byggeiere og -forvaltere å gjennomføre energieffektive investeringer. Prosjektet, som går under navnet EFFECT4Buildings (E4B), har utarbeidet et sett med finansielle verktøy som skal utløse slike investeringer, og på samme tid redusere risikoen ved gjennomføring av tiltak. Interreg.no har tidligere omtalt prosjektet i en artikkel som gir innsikt i E4Bs rekkevidde og fokus.

 Ti partnere fra sju land avsluttet i mars måned prosjektet, hvor Innlandet fylkeskommune er Norges representant. Partnerne har samarbeidet på tvers av finansieringsmodeller og verktøy, og Innlandet har ledet arbeidet med energisparing med resultatgaranti, også kalt EPC.

EPC som verktøy

EPC har i flere år vært et viktig virkemiddel i energieffektiviseringen av bygg. I denne modellen overlates en offentlig bygnings energitiltak til en energientreprenør som gjennomfører alle tiltakene over kort tid. Om entreprenøren ikke oppnår energibesparelser, må entreprenøren tilbakebetale den offentlige byggeieren. Oppnås det derimot et økonomisk overskudd, deles dette mellom entreprenøren og byggeier. Dermed er kommuner og fylker garantert besparelser for både miljøet, og ofte også for økonomien, om de gjennomfører en EPC-prosess.

– I EPC ligger det et stort, uutnyttet potensial for energieffektivisering, og det monner å starte i det offentlige. Vi må både få opp bruken i Norge, og øke utnyttelsesgraden i hele Østersjø-regionen, sier Liv Randi Lindseth i Linkon, som har ledet utviklingsarbeidet på oppdrag fra Innlandet.

 

– Hver kilowatt spart betyr lavere klimagassutslipp, sier Liv Randi Lindseth i Linkon AS. Foto: Linkon

 

Totalt har nesten 80 kommuner og fylkeskommuner årlig spart mellom 20 og 40 prosent av energiforbruket takket være kontrakter med energientreprenører. Seksjonssjef for eiendom i Innlandet fylkeskommune, Anette Løvjomås, sier at Oppland fylkeskommune oppnådde vesentlige besparelser i sin EPC-kontrakt gjennomført i 2014. Dette var før E4B-samarbeidet ble satt i gang.

– For Oppland overoppfylte entreprenøren sin sparegaranti, og fylkeskommunen avsluttet garantifasen tidligere enn planlagt, sier Løvjomås. Likevel var det aspekter ved prosessen som kunne forbedres. Derfor har E4B nå utviklet nye verktøy og maler som gjør EPC lettere å ta i bruk, gir insentiv til mer langsiktige energisparingsløsninger og legger forutsetninger for bedre samarbeid mellom det offentlige og private.

Bedre samarbeid i starten av prosjektet

Lindseth forteller at Innlandet kom frem til en forbedring i gjennomføringsmodellen for EPC ved å kartlegge erfaringene til seks Innlandet-kommuner, samt partnerland. Slik fant de ut at skoen særlig trykket på bedre samarbeid i den første fasen av prosjektet. Her var det behov for bedre samspill mellom entreprenøren og byggeieren for å sikre at mer langsiktige løsninger ble iverksatt. Dette forbedrede samspillet er én vesentlig nyvinning i den nye gjennomføringsmodellen som foreslås i prosjektet.

På Innlandets hjemmeside kan du lese om og finne den nye gjennomføringsmodellen for EPC.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 9/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!