– EPC er som et kinderegg; vi sparer både penger og miljø og samtidig oppgraderer vi en del teknisk utstyr, sier Jahn Arvid Svendsen, eiendomssjef i Aurskog-Høland kommune, ifølge en sak i AF Posten

– Vi ser allerede at selv etter en streng vinter er energibruken på rådhuset betraktelig redusert. Når våre 13 ventilasjonsanlegg på bygget optimaliseres, er det klart det har en effekt, sier Svendsen. 

Sparer varmtvann

Flere av de samme tiltakene er utført på mange av byggene. Dette inkluderer styringssystemer, isolering av rørkomponenter og varmtvannsreduserende tiltak.  

Et nytt anlegg for sentral driftskontroll (SD-anlegg) er installert på 16 av kommunens bygg. Dette gir en bedre oversikt over de tekniske installasjonene, samt redusere energiforbruket ved å tilpasse driften til bruken av bygningene. Total årlig energibesparelse for dette tiltaket alene er 659 812 kWh.  

Isolering av rørkomponenter er utført på 14 av byggene i EPC-kontrakten og gir en total besparelse på 138 182 kWh. Varmtvannsreduserende tiltak er et annet tiltak som er utført på samtlige av byggene. Dette går ut på å bytte dysene på servantene til sparedyser. Total besparelse er 30 831 kWh. 

Bedre inneklima

Nøkkelen til suksess i prosjektet har vært å ha en god dialog med hyppige byggherremøter, mener eiendomssjef Jahn Arvid Svendsen. 

– Hvis man ikke har flust av energi- og enøkspesialister internt i kommunen, er EPC-kontrakt en måte å få satt bort alt arbeidet med energieffektivisering. Vi har hatt med rådgiver fra Asplan Viak hele veien, og for oss har det vært betryggende å ha kompetanse på vår side av bordet. 

Eiendomssjef i Aurskog-Høland kommune Jahn Arvid Svendsen sammen med Jan Erik Tofsrud og Andrea Vihovde fra AF Energi. Foto: Harri Luchsinger

Jan Erik Tofsrud er AF Energis prosjektleder på EPC-kontrakten med Aurskog-Høland kommune. Han har lang erfaring innen oppgradering av kommunale bygg. 

– Når vi gjennomfører en total rehabilitering av kommunens energisystemer, fører det med seg noen gode bieffekter, for eksempel bedre inneklima som følge av bedre styring og regulering av varme, forklarer han. 

For energiingeniør Andrea Vihovde er dette prosjektet hennes første som AF-ansatt. Hun har hatt en sentral rolle i siste fase av arbeidet, med dokumentasjon og beskrivelse av systemer. 

– Det har vært et veldig bra prosjekt å starte på fordi det dekker mye av det vi gjør, så da fikk jeg raskt innblikk i mange typer energisparende tiltak, sier Vihovde.