- Nylig har vi gjennomført et tilbudsmøte med de aktuelle tilbyderne. De får tre referansebygg som de skal prise. Når vi har bestemt oss for hvem som blir entreprenøren, går vi videre og kartlegger alle de aktuelle byggene i en samspillsentreprise. Da vil vi i større grad kunne påvirke tiltak og løsninger, og få med det vi ønsker, sier eiendomssjef Jahn Arvid Svendsen i Aurskog-Høland kommune. – EPC-prosjektet vil gi en kombinasjon av energibesparelse og muligheten til å nå de miljømålene vi har i kommunen.

 Mål om 30 prosents energireduksjon

- Vi har en forventning om at EPC-prosjektet sterkt skal bidra til at energiforbruket går ned i bygningsmassen. Målsetningen er 30 prosent totalt. Hvor mye vi klarer er avhengig av hvor mange bygg vi får med, sier Svendsen.

- Men, det er ikke bare penger det dreier seg om. Det dreier seg også om å redusere utslipp fra egen virksomhet. Det er ikke alt som investeres i miljø som er lønnsomt, og det må vi ta med oss inn i prosjektet, sier Svendsen.

Aurskog-Høland kommune legger opp til et prosjekt med samspill i fase 1 i EPC-prosjektet, som er analysefasen. – Med en samspillsentreprise kan vi være med og styre tiltakene i starten av prosjektet, sier Svendsen.

– Det er ikke bare penger det dreier seg om i et EPC-prosjekt. Det dreier seg også om å redusere utslipp fra egen virksomhet, sier eiendomssjef Jahn Arvid Svendsen i Aurskog-Hø­land kommune. Foto: Aurskog-Høland kommune

Kommunen har satset stort på bio- energi, med lokale næringsdrivende som leverer flis i nærvarmeanlegg. – I en tradisjonell EPC-kontrakt ville vi kunne fått erstattet de anleggene med varmepumpeanlegg. Men i et prosjekt med samspillsentreprise, så kan vi i større grad bestille de løsningene vi vil ha, sier Svendsen. – Vi har veldig stor tro på dialog i den fasen.

-  I EPC-prosjektet vil det være en kombinasjon av energisparingstiltak og miljøtiltak. Et energitiltak vil også gjerne være et miljøtiltak, men de tradisjonelle EPC-prosjektene går jo veldig på økonomi, der sparing av kostnader er det vesentlige. Vi ønsker også å senke miljøavtrykket vårt, sier Svendsen. – Derfor kan det hende at vi må gjøre noen energisparingsinvesteringer som nødvendigvis ikke er lønnsomme.

- Det er en nedbetalingstid i et EPC-prosjekt på normalt 5 til 10 år, avhengig av hvilke modeller man velger. Noen av de tiltakene vi velger vil ikke være lønnsomme innenfor den tidsrammen, men vil være lønnsomme i et miljøperspektiv, sier Svendsen.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 13/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!