Kommunen følger opp en tilsvarende vellykket kontrakt der energiforbruket de siste seks årene er redusert med 7,2 millioner kWh pr. år. Kommunens enøkkoordinator Hans-Petter Heimholt er prosjektleder også i dette EPC-prosjektet.

Det forrige EPC-prosjektet innbefattet 130 000 m2, 37 bygg og 380 tiltak. – Det var et veldig bra prosjekt. Vi klarte 29 prosents energireduksjon med en inntjeningstid på 6,1 år, sier Heimholt til Tekniske Nyheter. – Vi tar resten av byggene i kommunen nå, sier han. Blant byggene er barnehager og noen skoler som ligger avsides til. I alle byggene er målet blant annet at de skal installere SD-anlegg som blir knyttet til toppsystemet i Skien kommune. – Da trenger ikke vaktmestrene å reise fysisk ut til byggene. De kan se på SD-anleggene om morgenen, og sjekke at alt er ok, sier Heimholt.

 

Hans-Petter Heimholt. Foto: Skien kommune

 

Alle kommuner burde gå for EPC-prosjekter

Heimholt forteller da han startet med EPC, var han ansvarlig for energi i bygg i Fremtidens byer. - Det var første gang jeg hørte om dette med garanti. EPC er et veldig sikkert opplegg. I en kommune får man mange tilbud, om at her er det penger å spare. Men, det finnes jo ingen garanti. Det gjør det derimot i EPC-prosjektene. Jeg synes alle kommuner burde gå for EPC-prosjekter, sier Heimholt.

- Hvis ikke entreprenørene klarer å gjennomføre, må de åpne lommebøkene og betale for det de ikke klarer, sier Heimholt. Tiltakene i det nye prosjektet kan omfatte alt fra etterisolering av loft til installasjon av varmepumper i byggene, og nye driftskontrollanlegg.

Det er kommunenes organisasjon KS som har utarbeidet gjennomføringsmaler som brukes i EPC-prosjekter i kommunene. Dette prosjektet er derimot det første som bruker de nye reviderte EPC-malene fra KS. – Jeg vil anbefale at kommunene strengt holder seg til KS-malene, de er velprøvde og har vist at de fungerer, sier Heimholt.

Cirka 65 kommuner i Norge har i de siste ti årene brukt denne gjennomføringsmodellen. Det mest spesielle med modellen er at kommunen, etter å ha gjennomført en tilbudsprosess med utlysning på Doffin, inngår en kontrakt med en energientreprenør som garanterer den energireduksjonen og de investeringene som er beregnet, og som entreprenøren vant konkurransen med. Entreprenøren gjennomfører så energianalyser av valgte bygg. Kommunen står fritt i hvilke tiltak de eventuelt vil ta med i investeringspakken. Både investeringer og sparte kWh-er er kjent på dette tidspunktet, og begge deler er garanterte ytelser fra entreprenøren.

Garantien som entreprenøren gir for redusert energiforbruk, gjelder i hele inntjeningstiden for investeringspakken. I disse årene skal det som en del av ytelsene, også gjennomføres minst fire kursdager per år for drifts- personellet. I tradisjonelle gjennomføringsmodeller som er brukt tidligere, ligger det ingen garantier for at beregnet energisparing faktisk blir en realitet.

Skien kommune har inngått en kontrakt med Advansia AS som har erfaring fra EPC-kontrakter i en norsk kommune og i Boligbygg Oslo KF. Siv.ing. Kjell Gurigard AS er rådgiver for Skien kommune. Han har forhandlet og bidratt i de fleste EPC-kontraktene i norske kommuner.