Dette melder Utdanningsforbundet. 

Norheim skole er en barneskole med 260 elever som er lokalisert på Karmøy i Rogaland. Skolen har arbeidet med klima og bærekraft over tid og er miljøsertifisert med Grønt Flagg

I tillegg til at klima og bærekraft er et gjennomgående tema, setter skolen hvert år et spesielt søkelys på klima og bærekraft i hele 12 uker. Alle trinn og elever er involvert og deltar.

Skaper framtidstro

I dette arbeidet har skolen lagt vekt på det som elevene faktisk kan gjøre noe med.

Elevene arbeider med tverrfaglige emner som bærekraft og avfall, strandryddingsaksjoner, batterijakt, plast, sirkulærøkonomi, det å plante og å høste, giftfrie skoler, å lage fuglekasser og insektshotell.

Du kan lese mer om Nordheim skole her

Drøbak Montessori ungdomsskole

5. desember delte fylkesleder, Gro Iren Abrahamsen, i Utdanningsforbundet Akershus ut den andre av Utdanningsforbundets klimapriser i år til Drøbak Montessori ungdomsskole. Dette er en liten ungdomsskole med 60 elever som tenker stort. De er i likhet med Norheim skole også Grønt Flagg sertifisert 

Skolens motto er at ungdommene ikke bare skal lære om bærekraft, men de skal leve etter det.

Elevene fordyper seg blant annet i et selvvalgt tema over fire uker der de kan velge mellom ulike emner som for eksempel menneskerettigheter/ytringsfrihet, utforskende arbeid knyttet til høns og bier og livet under vann. Skolen har et eget fag som kalles «Havet» der elevene skal lære om livet i havet og bli selvstendige i båt. Skolen har bier, høner og kjøkkenhage. De arrangerer høstmarked hvor foresatte, søsken og andre interesserte inviteres til å lære om skolen og kan kjøpe mat fra skolehagen og egenprodusert honning.

Drøbak Montessori ungdomsskole legger vekt på kildesortering og kompostering, og komposten som produseres tilføres skolens kjøkkenhage som jordforbedring, samt gjødsel for planter og blomster. Hver uke har seks av skolens elever ansvar for å lage lunsj for hele skolen. Skolen har et eget miljøråd med elever som setter mål og lager planer for tiltak som kan settes i verk.

Først i verden

Klima, miljø og bærekraft er også gjennomgående i driften av skolen. Ungdomsskolen er en såkalt Powerhouseskole. Det betyr at skolebygget skal produsere mer energi enn det forbruker gjennom sin levetid. Oppvarming av bygget foregår ved at to dype energibrønner benyttes til å forvarme eller avkjøle ventilasjonsluft, og på taket er det solcellepanel. Tidvis forsyner skolen strømnettet med overskudds-strøm. Elevene har lært hvordan huset fungerer, og bruker blant annet denne kunnskapen aktivt når de guider besøkende og informerer om bygget. Skolen, som er tegnet av Snøhetta arkitektkontor, skal være den første av sitt slag i verden, ifølge Utdanningsforbundet.

Les mer om skolen her