Dette sier prosjektleder i Bjørnafjorden kommune, Ole Håkon Sælen, ifølge Grønn Byggallianse.  Borgafjellet barneskule var månedens prosjekt for oktober. 

Grønn Byggallianse mener månedens prosjekt er et godt eksempel på et av de viktigste kvalitetsprinsippene for bygg og eiendom – å sørge for et godt inneklima for elever og ansatte.  Les mer om bygg21s kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

En pionér

For å oppnå best mulig inneklima la Bjørnafjorden kommune føringer om bruk av massivtre og benytte en kombinasjon av naturlig og mekanisk ventilasjon, såkalt hybrid ventilasjon. I følge LINK Arkitektur er Borgafjellet skule hittil det eneste skolebygget i Norge som benytter denne typen ventilasjon. Arkitekt og prosjektleder Bjørn Feltens fra LINK Arkitektur forteller at de måtte se til utlandet for å finne tilsvarende byggeprosjekt å hente inspirasjon og kunnskap:

- For meg var det veldig inspirerende at byggherren, Bjørnafjorden kommune, ble så engasjert og motivert for å gå “all in” med en slik innovativ løsning. Det har vært en rik læringsopplevelse for begge parter å samarbeide så tett under hele prosessen, forteller han.

Den naturlige ventilasjonen skjer ved hjelp av motoriserte vinduer med nøye planlagte mønster for åpning og lukking i både klasserom, fellesareal og kontor. Denne løsningen forbedrer luftkvaliteten samt regulerer temperaturen effektivt. Den er energigunstig og gir samtidig et godt inneklima som stimulerer til læring og kreativitet.

Den hybride ventilasjonen gir godt inneklima som stimulerer til læring og kreativitet. Foto: Hundven Clements Photography

Høye klima- og miljømål

Barneskolen er bygget i to etasjer i massivtre og har et samlet areal på 7100 kvadratmeter. Det er brukt tre i både yttervegger, innervegger, etasjeskiller, tak, trapper, rekkverk og bærende innervegger. Selv ikke-bærende innervegger er kledd i massive treoverflater. Resultatet er et stort kutt i klimagassutslipp og et stabilt luftfuktighetsnivå innendørs.

Kommunen hadde satt høye klima- og miljømål for byggeprosjektet. Et viktig mål var å benytte lokalprodusert fornybar energi i det nye skolebygget, og det ble derfor installert energibrønner lokalt og et solcelleanlegg på taket som produserer 80.000 kWh i året. I samvirkning med naturlig og mekanisk ventilasjon forteller byggherre at det reduserer energibruken og reduserer skolens klimaavtrykk i drift.

Et annet mål for prosjektet har vært å bygge en skole som er tilnærmet vedlikeholdsfri. Ytterkledningen er av malmfuru, et materiale som er lett å vedlikeholde og rengjøre. Dette gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader, et annet av bygg 21s kvalitetsprinsipp.

- Dette har blitt en skole som både elever, ansatte og nærmiljø kan være stolte av, der levende naturmaterialer omgir brukerne, avslutter Feltens.