Varmepumpeprisene deles ut av Norsk Varmepumpeforening hvert år, og formålet er å løfte frem konsepter og prosjekter som har bidratt positivt til å fremme bruk av varmepumper. Alle oppvarmingsformål ved Justvik skole i Kristiansand dekkes med en varmepumpe basert på CO2.

- Norconsult dro fram ideen, og vi har lagt opp mye av bygget, og planlegging og prosjektering ut fra det, forteller Monan. Veidekke fikk prisen tirsdag kveld, under varmepumpekonferansen på Fornebu i Bærum.

Første i sitt slag

- Så vidt vi vet, er det første gang et sånt type CO2-anlegg er realisert i denne typen bygg, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Veidekke eier skolen og skal drifte den i 25 år, mens Kristiansand kommune er leietaker.

- Dette prosjektet er et godt eksempel på hva man kan få til med offentlig og privat samarbeid, mener Hagemoen.

Håndplukket konsulent

Det hører også med til historien at rådgiveren som klekket ut løsningen, ikke ble valgt tilfeldig– Han er jo håndplukket, sier Monan med et smil. Rådgiveren er nemlig hans bror Tor André.

- Vi fikk veldig troen på konseptet, og dette ga trygghet og ekstra innsalg i den fasen vi jobbet mot kommunen for å prøve og få jobben, sier Atle Monan. Kommunen hadde satt krav om en varmepumpe basert på et miljøvennlig kuldemedium.

CO2-varmepumper er mye brukt til å produsere varmt tappevann. Å bruke det også til oppvarming som ved Justvik skole, krever nøye planlegging fra starten av byggeprosjektet. Det påvirket blant annet hvordan gulvvarme, radiatorer og ventilasjon ble utformet.

- For meg var det å komme tidlig inn en forutsetning for å lykkes, understreker Tor André Monan. Han har vært interessert i denne typen varmepumper helt siden han skrev mastergrad om temaet ved NTNU.

- Løsningen ved Justvik skole er et resultat både av studiene og av erfaringene mine fra rådgiverbransjen.