– Vi må ha over 24 grader i GeoTermosen for å levere varme til bygget. I september i fjor var GeoTermosen godt ladet. Da var temperaturen oppe i overkant av 40 grader, sa vedlikehold- og miljøsjef Geir Andersen i Drammen Eiendom KF i et innlegg på Asplan Viaks frokostseminar ”Grønn finansiering, grunnvarme og sol – lokal og konfliktfri energi for framtida.” Seminaret ble arrangert den 31. mars.

Geotermose-2.ladesesong-1.fyringsesong-drammen_Eiendomi.jpg

Kilde: Drammen Eiendom KF

Som back-up til GeoTermosen er det installert en varmepumpe, som slår inn når GeoTermosen ikke klarer å levere tilstrekkelig med varme.

– Ved nyttår hadde vi levert cirka 100 000 kWh fra GeoTermosen til bygget. For å hjelpe til med oppvarmingen hadde varmepumpen levert 7 kWh, sa Andersen.

– Da vi sjekket den nylig, hadde GeoTermosen levert 150 000 kWh, og da hadde vi spedd på med 20 kWh fra varmepumpen, sa Andersen.

Nå ved slutten av fyringssesongen er temperaturen i GeoTermosen nede i cirka 25 grader. –  I midten av april starter vi ladingen igjen, og før neste sesong regner vi med at temperaturen i GeoTermosen er oppe i 50 grader, sa Andersen. 

– Og da trenger vi antagelig ikke å få hjelp av varmepumpen i neste fyringssesong.