Mange skoler i Oslo har dusjanlegg med et stort varmtvannsforbruk, der energien fra dusjevannet ikke blir utnyttet. På Møllergata skole har de nå installert en CO2-gråvannsvarmepumpe som utnytter varmen i dusjevannet til å varme opp tappevannet på skolen.

- Systemet har en ytelse på 50 kW. Det inkluderer en varmeveksler og en varmepumpe, sier energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik. 

37 kW av gråvannsvarmepumpens 50 kW kommer fra varmeveksleren. Dette er varme som overføres fra gråvannet til nettvannet uten tilførsel av ekstern energi, og den er derfor meget lønnsom å utnytte, sier Wik. – Etter veksleren har gråvannet 14°C, og varmepumpen kjøler det ned til 8°C før det går ut i sluket. Varmepumpen henter da ut 12 KW fra gråvannet og leverer 16 kW, noe som gjør at gråvannet varmes fra 27 til 35°C.

Vannet varmes så opp til 55°C med elektrisitet. Blandeventilen benytter forvarmet vann i stedet for kaldt vann til å blande ned temperaturen. – Derfor kan siste tank holdes på f. eks. 80°C uten at det krever mer energi, sier Wik.

- I tradisjonelle systemer løftes alt vann i siste tank til en høy temperatur, for så å blandes ned til 55°C. Det krever mye elektrisk energi. Vårt system løfter kun halvparten av vannet, noe som er energibesparende, sier hun.

- Vi kjører en fast vanntemperatur på 55°C, men har rutiner for regelmessig legionellaoppvarming eller sikring av tankene, og spyling av varmtvannssystemet, sier Wik.

- COPen vil være opp mot 10. Det er blant annet den store andelen av ren varmeveksling som gir en høy COP, sier Wik.

Energi- og miljøingeniør i Undervisningsbygg, Svetlana Wik. Foto: Undervisningsbygg

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 22/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!