I forrige uke underskrev Nordland fylkeskommune en offensiv avtale med Bodø Energi, og baserer all oppvarming av Bodø videregående skole på fjernvarme, melder Nordland fylkeskommune. 

– I tillegg kobler vi på fylkeshuset på det samme fjernvarmenettet, forteller fylkesråd for utbygging og eiendom, Lise Henriette Rånes.

Fjernvarme er varmtvann produsert ved Keiseren, et bioanlegg som leverer varmtvann til både City Nord, Stadiontunet og Aspmyra stadion, skal nå også varme opp både hele 26 000 kvadratmeter areal på Bodø videregående skole, og seks etasjer i fylkeshuset.

Avlaster strømnettet

– Med fjernvarme produserer vi miljøvennlig lokal energi. Men det aller viktigste med denne endringen er at vi samtidig avlaster strømnettet, og gir næringslivet mulighet for å etablere seg i Bodø, uten at tilgangen på strøm hemmer utviklingen av Bodø, sier fylkesråd Rånes.

Direktør i Bodø Energi Varme, Eline Evjen, påpeker at om man ser litt fram i tid, så vil det i Bodøregionen være svært utfordrende å få tak i nok elektrisitet til utvikling av samfunnet og det grønne skiftet.

– Nettselskapet Arva har i dag forespørsel om tilknytting til nett som er dobbelt så stor som dagens nettkapasitet. Det er heller ikke planlagt noen nye større utbygginger av ny kraftproduksjon. Vi styrer rett og slett mot et kraftunderskudd. Derfor er det veldig bra at Nordland fylkeskommune ser verdien i å gå over til fjernvarme på såpass store bygg som Bodø videregående skole og fylkeshuset, sier Evjen.

Stabilt og pålitelig

Evjen sier at fjernvarmesystemet er svært pålitelig, og et meget godt alternativ til elektrisk oppvarming – også til varmepumper som jo er mye brukt på større offentlige bygg.

– Fjernvarme er stabilt. Vi har i dag i Bodø en svært miljøvennlig fjernvarmeproduksjon, basert på lokalt resirkulert trevirke. Og vi har et godt utbygd fjernvarmenett. Bodø videregående skole er i dag allerede tilknyttet fjernvarmeanlegget vårt. Nå skal vi også koble på fylkesbygget. Det gleder vi oss veldig til, understreker Evjen.

Kobler på fylkeshuset i sommer

Faggruppeleder for bygningsdrift, Espen Utz Savstad, sier at det passet svært godt å utvide avtalen med Bodø Energi nå.

– Vi måtte uansett gjort store investeringer i nye varmepumper. Nå velger vi i stedet å basere oppvarming av skolen og tilgangen på varmtvann utelukkende på fjernvarme. Å kople på fylkeshuset er også en enkel sak, fordi rørledningene bare ligger noen meter unna bygget, forteller Savstad.

Bodø VGS er en stor skole og bruker om lag to millioner kWh på oppvarming. Dette er energi som i stedet kan brukes av andre med behov for å hente energien fra strømnettet.

– Når fylkeshusets energiforbruk i tillegg legges over på fjernvarme, får man rett og slett frigjort mye elektrisk kapasitet, som heller kan brukes til elektrifisering og utvikling av Bodø. Dette er det grønne skiftet i praksis, sier fylkesråd Lise Henriette Rånes.