Dette skriver Kristiansand kommune på sine nettsider. 

– Aldri før har så mange miljøfyrtårndiplomer blitt utdelt på én og samme dag i Kristiansand, og vi er så stolte over den jobben skolene og barnehagene har gjort, sier kommunens miljøfyrtårnkoordinator Helene Spigseth Iglebæk.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg ønsket velkommen til samlingen og delte noen tanker om den viktige rollen skoler og barnehager har i kommunens miljøarbeid.

– Barna utvikler holdninger og verdier i disse årene, som de tar med seg videre i livet, påpekte Ytreberg.

Klima- og miljørådgiver Hans Stefan Urke i Kristiansand kommune oppsummerte arbeidet som har vært gjort det siste året, og var tydelig stolt over at alle har kommet i mål med sertifiseringen.

52 diplomer

Varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad hadde fått det ærefulle oppdraget å dele ut diplomene. Hele 52 diplomer ble utdelt, og totalt er det 66 skoler og barnehager som har blitt sertifisert dette året. De som ikke hadde anledning til å møte opp på utdelingen, vil få sine diplomer senere.

Før den endelige godkjenningen og utdelingen av diplomer, har skolene og barnehagene lagt ned en stor arbeidsinnsats. Arbeidet startet opp allerede i august 2023. Fra før av var det ni barnehager som allerede var miljøfyrtårnsertifiserte, mens de andre barnehagene og skolene fram til da hadde brukt sertifiseringsordningen Grønt Flagg.

Miljøkartlegging

For å bli miljøfyrtårnsertifisert må man først fylle ut en miljøkartlegging, som beskriver nåsituasjonen, og legge planer for hvordan man skal jobbe med de ulike temaene framover. Deretter har skolene og barnehagene jobbet med årlig rapportering av miljødata, før de har satt seg mål og planlagt tiltak som skal gjennomføres i framtiden.

I løpet av mai 2024 har hele 66 skoler og barnehager fått godkjent sin miljøfyrtårnsertifisering av en uavhengig tredjeparts sertifisør.