- Det er et bygg for framtida, det peker utover seg selv. Det er en del av løsningen med å kutte klimautslipp, ta vare på naturen og utnytte ressursene bedre i en sirkulær økonomi, sa Ola Elvestuen ifølge Klima-og miljødepartementet.

- Dette er et signalbygg som inneholder undervisningsrom i første etasje, og kontorer i andre etasje, og det er det første massivtrehuset i Norge med elementer fra en norsk fabrikk med norsk virke, sier byggherre Geir Fossnes i Gjennestad Drift.

Halvert CO2-avtrykk i forhold til tre og betong

- Huset er bygd etter TEK 17 og har hovedfokus på et lavt CO2-avtrykk i byggets levetid. Det er derfor bygd i massivtre (KL-tre), med norsk trefiberbasert isolasjon i vegger og tak, sier Fossnes. – CO2-avtrykket er halvert ved å bygge i massivtre kontra stål og betong.

Foto: Njål Arve Melberg, Gjennestad

- Når tre erstatter stål og betong, gir det store reduksjoner i utslippene av CO2 i et livsløpsperspektiv. Alle trelastkvaliteter kan også benyttes, og det betyr høy utnyttelse av treet som hugges. Tre har stor styrke i forhold til vekt, og lettere konstruksjoner gir mindre behov for utgraving og fundamentering, sier Geir Fossnes.

Massivtrehuset er bygd med tømmer fra Numedal. Produsenten Splitkon har en ny fabrikk i Åmot i Buskerud, og den aller første leveransen gikk til Gjennestad.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 4/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!