Massivtrehuset bygges med tømmer fra Numedal. Produsenten Splitkon har en splitter ny fabrikk i Åmot i Buskerud, og den aller første leveransen gikk til Gjennestad, melder Gjennestad Drift.

Monteringen av signalbygget startet i februar. Byggfagselevene på skolen skal være med på prosjektet. - Tre er det eneste fornybare bygningsmaterialet vi har i Norge. I 2019 er massivtre den mest aktuelle byggtypen. Vestfold klima- og energiforum v/Jon Østgård og Per Arild Aasheim fra Trebruk AS har bidratt til å få i gang massivtreprosjektet. Vårdal arkitekter v/Håvard B. Olsen har tegnet bygget. På Gjennestad har vi alltid hatt fokus på energi og miljø, sier Geir Fossnes. Han er daglig leder ved Gjennestad Drift.

Massivtrehuset skal i tillegg varmes opp av flisfyringsanlegget som får levert kortreist skogsflis fra Fritzøe Skoger.  Hvorfor er massivtrehus så bra for miljøet?  - Når tre erstatter stål og betong gir det store reduksjoner i utslipp av CO2 i et livsløpsperspektiv. Alle trelastkvaliteter kan også benyttes, og det betyr høy utnyttelse av treet som hugges. Tre har stor styrke i forhold til vekt, og lettere konstruksjoner gir mindre behov for utgraving og fundamentering, sier Geir Fossnes.