Dette sa Frank Sagvik fra Akershus Energi Varme da han presenterte innovasjonsprosjektet -Urban energi og solceller- på Fjernvarmedagene Urban Energi den 16. oktober. Han konkurrerte med Fortum Oslo Varme og Tafjord Kraftvarme om det beste innovasjonsprosjektet.

Akershus Energi Varme vil nå også levere kjøling med solstrøm fra kundenes tak, i tillegg til fjernvarme og fjernkjøling. Dette skal leveres som en tjeneste, slik at kunden slipper å investere i utstyr, men betaler en energipris for brukte kilowattimer.

- Når vi ser på profilen for solproduksjon og profilen for fjernkjøling, så henger de godt sammen, sa Sagvik. - Når det er sol, er det et kjølebehov. I 2018 var det en stor solproduksjon, og det var et høyt kjølesalg.

- Et næringsbygg på 5 000 m2 trenger 200 kW med kjøling. Kjølemaskinen trenger 60 kW med strøm. For å klare å være selvforsynt med solstrøm, trenges det 400 m2 med solpaneler, sa Sagvik.

- På varmesiden eier vi kundesentralen og rørnettet. Hvorfor skal vi ikke kunne eie solanlegget og kjølemaskinen, og så selge kjølenergien til kunden? spurte Sagvik. - Kundene vil ha kjøling og de vil ha sol. Alle kundene vi har dialog med, ser at alternativet til å få strømmen fra sitt eget solanlegg på taket, er å kjøpe den fra nettet.

- Kunden kan kjøpe solenergien fra oss, fra eget tak. Den koster det samme, det er som å kjøpe den fra nettet. Og i og med at vi tenker langsiktig, så får vi dette til å gå opp økonomisk, sier Sagvik. - Vi er vant til å investere i utstyr og skal forenkle forretningsmodellen slik at det blir en tjeneste.

- Vi kommer aldri til å bli best på solanlegg, vi kommer ikke til å bli best på å installere solanlegg, og vi blir ikke best på kjøleanlegg. Men det vi kan bli aller best på, er forretningsmodeller sammen med gode partnere, som gjør det enkelt for kunden, sa Sagvik.- Vårt neste skritt er å levere sol og kjøling sammen med varme, som en tjeneste, sa han.

Sagvik mener løsningen fungerer også selv om de ikke leverer varmen. Har kunden kun kuldeanlegg fra før, så kan de få solcelleanlegget.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 32/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!