Prosjektet ble presentert av Esben Tonning Otterlei på innovasjonskonkurransen til Norsk Fjernvarme på Fjernvarmedagene den 16. november.

- Vi ønsker å bruke kaldt vann fra Nordsjøen, og levere dette til en vekselsentral, og videre levere kaldt vann til den kraftkrevende industrien. På returen vil vi da få lunket vann som kan nyttiggjøres i veksthus, biogassproduksjon og oppdrettsklynger for landbaserte oppdrettsanlegg, sa Otterlei.

Motorveien vil være omtrent 15 kilometer lang og gå gjennom landbruksområdet på Jæren.

Veksthusnæringen er en del av landbruksnæringens klimamålsetning, og skal fase ut mye av sin fossile energibruk. 

- I tillegg ønsker veksthussektoren vekst, og de har mål om å øke produksjonen med 50 prosent, samtidig som dette skal være på bærekraftige premisser, sa Otterlei.

 

 

- Det er en enorm kamp om kraften, både kapasitetsmessig og energimessig, sa Otterlei.

- Vi kan lese om datasentere som skal bruke veldig store mengder energi, og det er en bekymring at dette blir et hinder for et grønt skifte i flere regioner i Norge, sa Otterlei. 

- I tillegg har vi nå strømpriser på et så høyt nivå at veksthusnæringen og andre matproduserende bransjer, rett og slett produserer med tap hver eneste dag.

Kraft blir til varme

- Løsningen på dette problemet er langt på vei åpenbar. Kraft blir til varme, og varmen kan og bør utnyttes til noe, sa Otterlei.

 Jæren har til alle tider vært et senter for innovativt landbruk og denne skaperlysten ønsker Lyse å bygge videre på. 

- Vi utreder hvordan spillvarme kan brukes til å varme opp veksthus og å drive oppdrettsanlegg, og hvordan avfallet herifra kan brukes i biogassproduksjonen, som også krever varme fra kraftkrevende industri, sa Otterlei.

Konkret jobber Lyse ut ifra området Kalberg i Time kommune. 

- Der har Statnett etablert en trafostasjon hvor tre sentralnettslinjer møtes. Det er også etablert en oversjøisk fiberkabel fra Stavanger til Storbritannia for å unngå fiberflaskehalsen Norge har i dag. Samlet gjør dette Kalberg til et av Norges sterkeste kraft- og konnektivitetsknutepunkt, sa Otterlei.

Umulig å bruke all spillvarme i området rundt et datasenter

- Problemet er etter vårt syn ikke å bruke spillvarmen til noe, men at det er så enorme forekomster, sa Otterlei.

- Et datasenter på 100 MW, skaper nok spillvarme til å drive 25 av Norges største veksthus. I Googles datasenterplaner i Skien, snakker man om 400 til 450 MW. Det er nok til å drive veksthus som tilsvarer tusen fotballbaner, sa Otterlei.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 37/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!