– Fjernvarmenettet er her allerede.  Motorveien er laget for å distribuere overskuddsenergi i området, sa Iren Aanonsen, forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme, da hun presenterte prosjektet under innovasjonskonkurransen på Fjernvarmedagene i november.

Oslo kommune har som mål at Hovinbyen skal være en nytenkende fremtidsrettet byutvidelse med bærekraft i sentrum. Blant annet krever kommunen at det skal være blågrønne tak. – Det kommer mer nedbør i Oslo nå enn det har gjort tidligere. Derfor skal det være grønne elementer på takene og magasinering av vann. En utfordring er hvordan man skal håndtere alt overvannet, sa Aanonsen. – Det er ikke bare energi vi må tenke på, vi må fokusere på overvannshåndtering også.

– Hele dette området skal gjennom en rivende utvikling, og er sannsynligvis Norges største satsningsområde for bytransformasjon, sa Aanonsen.

Det er mye infrastruktur i området, og det skal etableres mer. Statnett og Elvia skal legge høyspentkabler, og Hovinbyen skal være et av flere hovedknutepunkter for kollektivsatsningen i Oslo kommune.

– I tillegg har vi i et slikt tett område, kjempeutfordringer i forhold til at det ikke er plass. Det er veldig krevende å bore energibrønner på grunn av planer om kollektivtunneler og annen ny infrastruktur som må prioriteres, sa Aanonsen.

– Det kommer også mange nye næringsbygg. De vil ha varme- og kjølebehov, og det må vi som termisk energileverandør tilfredsstille, sa Aanonsen.

Skal produsere 20 MW kjøling

– Vår løsning på utfordringene i området er å bygge en energisentral hvor vi skal produsere kjøling for å dekke kjølebehovet til området. I tillegg bygger Fortum Oslo Varme en energisentral for å levere kjøling til et datasenter, og benytte overskuddsvarmen i fjernvarmenettet, sa Aanonsen.

I underetasjen i Construction City skal Fortum OsloVarme leie 1 400 m2 hvor kjølesentralen skal etableres. – Potensialet er å produsere 20 MW med kjøling til alle næringsbyggene som etableres i dette området, sa Aanonsen.

Frigjør 2,7 MW til elbilading

– Vi frigjør 2,7 MW fra lokal trafoinstallasjon til elbillading. Totalt for hele området så frigjør vi 10 MW som vi avlaster kraftnettet med, ved å etablere denne typen løsning, sa Aanonsen.

– Vi erfarer at mange næringsbygg blir overdimensjonerte på effekt når de prosjekteres. Hvis bygget blir overdimensjonert, blir det dyrt å bygge og vanskeligere å drifte optimalt. Med et sentralt produksjonsanlegg og distribusjon så kan vi hvis kunden ikke trenger effekten, leverer den til neste bygg. Dermed slipper kunden å betale for den effekten han trodde han trengte, og bare for den effekten han tar ut. Dette er en del av konseptet vårt, sa Aanonsen.

Premierer høy Delta T

– Kjøling er et effektbasert produkt. Det å kunne bruke riktige temperaturer og få mest mulig utnyttelse av temperaturen er meget viktig, sa Aanonsen. – Vi skal måle returtemperaturen og lager det som en del av kontraktselementet for å få høyest mulig Delta T. Vi gir kundene rabatt hvis de leverer høy Delta T, og gir dem en liten avgift hvis de leverer lav Delta T.

– Da får kunden et stimuli til å gjøre noe med sin drift på sekundærsiden, som gjør at vi ikke trenge å bygge større produksjonsanlegg enn nødvendig, sa Aanonsen.

Overskuddsvarme skal dumpes i fordrøyingsmagasin

Fortum Oslo Varme skal bruke overskuddslvarme fra kjølesentralen i så stor grad som mulig. – Men på de varmeste dagene om sommeren, så trenger vi ikke all varmen. Da må vi dumpe noe av overskuddsvarmen, sa Aanonsen.

– Vi har oppgradert fordrøyingsmagasinet fra 50 til 500 m2, slik at vi kan dumpe noe varme i fordrøyingsmagasinet. Dette er det ingen som har gjennomført tidligere, sa Aanonsen.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 3/2022. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!