I Bodø skal flyplassen flyttes, og det skal bygges en ny bydel på dagens flyplassområde. – Her har Bodø Energi Varme vært ordentlig på banen, for å sørge for at det blir lagt ny infrastruktur for fjernvarme og kjøling. Det handler om å være til stede når disse prosjektene er i startgropa, og sørge for at infrastrukturen blir lagt, slik at man har mulighet for å komme inn med produktene sine. De har jobbet sammen med utbygger, og konsulenten Norsk Energi, og fått til det som ser ut til å bli en bra løsning, sa Rune Kibsgaard Sjøhelle i Footprint, da han presenterte Bodø Energi Varme som en av kandidatene til å vinne Fjernvarmedagenes innovasjonspris. De andre kandidatene var Tafjord og Eidsiva Bioenergi.

Overraskende å vinne innovasjonsprisen

Det var veldig gøy, og overraskende, å vinne innovasjonsprisen, sier direktør Monica Hansen Fjellstad i Bodø Energi Varme til EnergiRapporten. – Prosjektet går ut på å legge infrastruktur for fjernvarme til den nye flyplassen og den nye byen som planlegges, når den gamle flyplassen blir flyttet.

Sjøvann blir kilde

– Planen er å bygge en ny energisentral med sjøvann som kilde, ved den nye byen og den nye flyplassen, sier Fjellstad. – Det blir et varmepumpeanlegg og frikjøling fra sjøen.

Fjellstad sier hun er litt usikker på når den første varmeleveransen vil skje, men tror det vil skje noen år før flyplassen blir ferdig, fordi Bodø Energi Varme kan levere byggevarme til byggeprosessen. – Dette kan ta sin tid, fordi det er en langsiktig prosess, sier hun.

– Selv om det er lenge til den nye byen skal bygges, så er det mye som skjer nå, fordi man holder på med reguleringsarbeidet, sier Fjellstad. – Det er stor entusiasme rundt dette prosjektet, og et godt samarbeid mellom de forskjellige aktørene. Dette blir veldig spennende.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 36/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!