I konkurranse med innovasjonskonseptene -Fjernvarme pluss- fra Statkraft Varme og -Biobrensel i Skya- fra Eidsiva Bioenergi, var det Martin Horne fra BKK Varme som til slutt ble stemt frem som vinner, av en fullsatt sal.

- Det opplevdes selvsagt veldig bra å vinne. Dersom folk likte budskapet i presentasjonen, er det gøy. Det er få ting som er mer motiverende enn å løse kundens utfordringer, og det prøvde vi å få frem i vårt innlegg, sier Horne til fjernvarme.no.

Kjernen i konseptet for robotstyrt gatevarme, er en robot som kan spå energibehovet fremover i tid. – I et bygg hvor det bor mange eldre, kan glatte fortau være en stor utfordring vinterstid. Det å ta seg en liten tur på butikken, kan ende med en knekt lårhals eller et knekt håndledd, sa Martin Horne fra BKK Varme da han presenterte prosjektet.

Vanlige problemer med slike gatevarmeanlegg kan være at man glemmer å slå det på i tide slik at det mister sin hensikt, eller at man glemmer å slå det av etter kuldeperioden og at man da bruker unødvendig mye energi. Slike problemer har BKK Varme løst med en robot som kan predikere været fremover i tid.

- Ved bruk av driftserfaringer, driftsdata, informasjon om fridager og helligdager, samt værmeldingene fra Yr, kan roboten spå energibehovet til alle kundene i Bergen to døgn frem i tid, med 97 prosents nøyaktighet, sa Horne.

 

God stemning i juryen. Fra venstre: Hege Schøyen Dillner fra Grønn Byggallianse; Børge Nilssen Stafne fra Enova og Ingrid Amundsen Welde fra Rambøll. Foto: Norsk Fjernvarme

- Et tradisjonelt gatevarmeanlegg er ikke innovativt i seg selv, men ved å bruke roboten kan man forutse kuldeperioder før de kommer, skru på anlegget før et snøfall og før regnet fryser til is, sa Horne. – Dette sparer beboerne for måking av fortau, Statens Vegvesen sparer ressurser til brøyting og salting, og Bergen by får utnyttet mer av sin tilgjengelige fornybare varme, og verden blir en bedre plass å være.

Teknologien bak roboten blir først og fremst brukt i fjernvarmeproduksjonen for å optimalisere produksjonen til BKK Varme i fjernvarmesystemet, og dermed få utnyttet mest mulig av hovedvarmekilden som er gjenvunnet varme fra forbrenningsanlegget. – Da slipper vi å bruke biogass, eller andre kilder, som spisslast, sa Horne.

- Vi hadde utviklet noe genialt i denne innovative roboten, som vi kombinerte med noe som ikke var så innovativt, tilsammen blir det en nytteverdi, og som løser et problem for noen som har et behov, sa Horne.

Det er ingen begrensninger på hvor denne teknologien kan brukes. Horne mener dette ikke bare kan brukes i fjernvarmen; også i andre prosjekter kan det være nyttig.

Sjarmert av BKK varme

Juryen besto av Ingrid Amundsen Welde fra Rambøll, Hege Schøyen Dillner fra Grønn Byggallianse og Børge Nilssen Stafne fra Enova. – Alle prosjektene som ble presentert, var gode innovasjonsprosjekter på hver sin måte, men jeg lot meg sjarmere dønn ihjel av fremførelsen til BKK Varme. Prosjektet viste samfunnsansvar. Jeg synes dette med å begynne å bruke digitalisering, og alle data vi har tilgjengelige, er veldig viktig i forhold til å få til et fleksibelt samspill mellom det termiske og elektriske energisystemet, sa Stafne, som holdt en knapp på BKK Varme blant de tre prosjektene.

– Denne innovasjonskonkurransen, som er ment å være både uhøytidelig og morsom, har publikumsfrieri som et viktig kriterium, sier Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme. Her fotografert ved en annen anledning. Foto: Tekniske Nyheter

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 32/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!