Dette melder Dagens byggeri.

Ingen som har besøkt Den Blå Lagune på Island, kan tvile på at det er varmt inne i jordkloden. Veldig varmt. Den geotermiske varmen og muligheten for å omdanne den til fjernvarme skal  selskapet Innargi nå undersøke nærmere gjennom en rammeavtale med Vestforbrænding.

Avtalen er en del av arbeidet med å realisere Vestforbrændings plan om å konvertere 30 000 boliger i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal fra olje- og gassforsyning til grønn fjernvarme.

Partene skal innen utgangen av 2024 analysere undergrunnen samt det nåværende og kommende fjernvarmenettet for å kartlegge hvor geotermi best kan integreres i nettet i samarbeid med Vestforbrændings andre varmekilder.

- Vi vurderer at geotermisk energi har et betydelig potensial som ny fornybar energikilde i Storkøbenhavn. De nye, energieffektive fjernvarmenettene som Vestforbrænding etablerer, gir en svært effektiv utnyttelse av geotermisk energi, siden temperaturene undergrunnen kan levere, passer perfekt sammen med de lavere temperaturene som brukes i moderne fjernvarmenett, sier administrerende direktør i Innargi, Samir Abboud ifølge Dagens Byggeri.

Uavhengig av sol og vind

Geotermisk oppvarming er en svært miljøvennlig varmekilde for fjernvarme. Når pumpene i de geotermiske anleggene drives av fornybar energi fra sol eller vind, er geotermisk energi ikke bare CO2-nøytral, men avgir heller ingen andre skadelige partikler. Og den geotermiske varmekilden er alltid tilgjengelig – også når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

- Vi kommer til å trenge mye mer grønn fjernvarme i fremtiden, og her passer geotermisk energi perfekt inn. Den umiddelbare vurderingen er at vi trenger opptil tre geotermiske anlegg med en samlet effekt på 55 MW, men hvis prisen er konkurransedyktig, kan vi trolig implementere helt opptil 100 MW geotermisk energi, sier administrerende direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs Vedel.

Han legger til at Vestforbrænding, som både er et avfallsselskap og leverandør av fjernvarme og elektrisitet, vil bruke geotermisk energi som en tilleggsvarmekilde sammen med overskuddsvarme, utnyttelse av CO2-fangst og varmepumper.

Hvis alt går etter planen, kan Vestforbrænding nesten doble varmeleveransene og gjøre nettverket til et av de største i Danmark.