Dette melder Dansk Fjernvarme. 

Det har vært en lang reise for Innargi, som nå har nådd en milepæl på Sumatravej i Aarhus, der den første boringen etter varmt vann i undergrunnen nå er påbegynt. Siden 2018 har de jobbet for å gjøre fjernvarmeproduksjonen mer miljøvennlig i Aarhus ved å implementere geotermisk energi.

I 2018 fikk geotermisk energi ikke mye oppmerksomhet, da det var blandet erfaring med det i Danmark. I dag er det annerledes – det er "talk of the town" ikke bare i Danmark, men også i resten av Europa.

Derfor er direktøren for Innargi, Samir Abboud, veldig fornøyd med å oppsummere prosjektet i Aarhus, der de nå har startet prosjektet med den første brønnen.

- I Innargi vil vi gjerne vise vei for Danmark og resten av verden med bærekraftig energi til oppvarming. Derfor er det stort for oss at vi nå har kommet i gang, konstaterer han.

Levering kan sannsynligvis begynne i 2025

Brønnen på Sumatravej er den første av flere. Innargi vurderer at de vil bore i omtrent to måneder på Sumatravej. Deretter skal de bore i Skejbyvej. Der skal det bores i to forskjellige brønner.

Innargi har allerede gjennomført seismiske undersøkelser, slik at de har rimelige forventninger om at det finnes reservoarer med varmt vann, og at det vil være tilstrekkelig for dem til å levere varmt vann til fjernvarmenettet fra første kvartal 2025.

De første boringene på havnen og i Skejby gir endelig sikkerhet angående temperaturen på vannet i undergrunnen, som vil ha betydning for økonomien i hele prosjektet. Det er også nødvendig å ha kunnskap om den kjemiske sammensetningen av vannet.

- Svarene vi får fra de første boringene har betydning for hvordan vi skal lage de påfølgende brønnene – hvilke materialer vi skal bruke, slik at brønnene kan ha lang levetid. Det viktigste er å sikre holdbare brønner, forklarer Samir Abboud.

Innargi vil ut i verden med geotermisk energi

Innargi starter med geotermisk energi i Aarhus, men håper selvfølgelig å kunne utvide det til flere steder i Danmark. Og selvfølgelig også andre steder i verden.

Fellesnevneren for utbredelsen vil være som i Aarhus, der Innargi legger vekt på flere elementer. Det første – og veldig viktige – er selvfølgelig at det er varmt vann i undergrunnen, men i tillegg har det spilt inn at Aarhus Kommune har høye klimaambisjoner.

- Som det tredje er det viktig for oss at Aarhus er en by med et fjernvarmeselskap som er meget visjonært. Det er Kredsløb, og det har betydning for oss, fordi vi gjennomfører prosjektet som et partnerskap der vi tar en stor del av kostnadene – og dermed også risikoen, sier Samir Abboud.

På lengre sikt vil og må Innargi ha enda mer geotermisk energi – de er allerede i gang flere andre steder i Danmark – og her blir Aarhus viktig. Det skal være et eksempel som overbeviser andre – spesielt andre land i EU – om at geotermisk energi er helt sentralt for utbredelsen av fjernvarme.

Det er nemlig fjernvarmen som er omdreiningspunktet for å utnytte geotermisk energi, mener Samir Abboud.

- Fjernvarme har begrenset bruk i resten av EU. Det viser den siste analysen fra Aalborg Universitet, der 40 prosent av varmen i dag kommer fra naturgass. Det må vi snu, slik at det er 40-50 prosent av varmen som kommer fra fjernvarme i fremtiden. Og her kommer geotermisk energi til å spille en meget viktig rolle sammen med de øvrige fornybare energikildene, sier Samir Abboud ifølge Dansk Fjernvarme.