Dette melder Dansk Fjernvarme.

I tett samarbeid med forsyningselskapet Kredsløb, utvikler Innargi et geotermiprosjekt som i 2030 skal levere 20 prosent av fjernvarmen til innbyggerne i Aarhus ved å høste varme fra det geotermiske vannet i undergrunnen og overføre det til fjernvarmenettet.

Den første testbrønnen ble boret på Aarhus Havn, og den andre brønnen i testfasen er nettopp fullført i Skejby med gode resultater. Boreprosessen har ifølge Innargi gått bra, og både reservoartemperatur og vannproduksjon (flowraten) samsvarer med forventningene.

– Det positive resultatet av testboringen i Skejby betyr at vi kan fortsette med boringen. Den neste brønnen skal bores på samme sted, og når den er ferdig, bygger vi en installasjon med varmevekslere og varmepumper, hvorfra vi skal levere varme til Kredsløbs fjernvarmenett, sier Lars Heineke, prosjektdirektør i Innargi A/S.

Planen er at den første varmen skal leveres høsten 2025.