Dette melder Norsk Energi.

- Vi er svært fornøyde med resultatene av oppgraderingsprosjektet. Det som betyr mest økonomisk, er at energiforbruket er redusert fra 3,5 GWh per år til 2,5 GWh per år. Det har også blitt en enklere hverdag for vaktmesteren, som ikke lenger trenger drifte og vedlikeholde et kjeleanlegg, sier styreleder Jan Piela i Disen Borettslag til energi.no.

Frigjorde elektrisitet til lading av elbiler

- En annen interessant bieffekt er at ledig trafokapasitet som følge av en frakoblet elektrokjele, nå kan benyttes til lading av elbiler. Nye kabler til ladepunktene distribueres via gamle rørledninger fra det opprinnelige varmeanlegget, sier Piela.
Disen Borettslag ønsket i 2015, å finne ut om de kunne redusere energikostnadene ved enøktiltak og/eller valg av ny energikilde til oppvarming av bygningsmassen. Energikildene de ville vurdere var enten tilknytning til fjernvarme eller en løsning med desentraliserte varmepumper.

I desember 2015 søkte borettslaget Enova om støtte til energikartlegging av sine bygg. I 2016 gjennomførte Norsk Energi en enøkanalyse. Analysen konkluderte med at en tilknytning til fjernvarmenettet ville være mer gunstig enn desentraliserte varmepumper. Det ble derfor inngått en avtale med Fortum Oslo Varme. 

Varmeanlegget ble oppgradert sommeren 2018 og omfattet: 

  • Den gamle varmesentralen med oljekjele og elektrokjele ble lagt ned og erstattet med en kundesentral for fjernvarme fra Fortum Oslo Varme. 
  • Gamle varmtvannsberedere er byttet ut med nye varmevekslere. Dette har resultert i redusert varmetap. 
  • Hovedrørnettet mellom blokkene er byttet til et nytt preisolert rørnett som har vesentlig bedre U-verdi og mindre vannlekkasjer enn det gamle rørnettet. 
  • Det ble etablert vannbehandling sentralt i nettet, og rørnettene i hver blokk får nå avgasset matevann fra et sentralt nett.

Disen Borettslag i Oslo har 304 leiligheter med til sammen 21 000 m2 oppvarmet areal. Bygningsmassen er opprinnelig fra 1959-1960 og det er kun utført mindre oppgraderinger av bygningsmassen og det tekniske anlegget i ettertid. Borettslaget hadde i 2016 sin egen varmesentral som forsynte hele borettslaget med varme og varmtvann. Varmesentralen hadde en oljekjele på 950 kW og en elektrokjele på 800 kW, ifølge Norsk Energi.