Scandic jobber kontinuerlig for å redusere miljøavtrykket og drive hotellene med omtanke for mennesker og miljø. Gjennom samarbeidet med Green Norway har Scandic Norge tatt ytterligere steg i dette viktige arbeidet. Ved hjelp av avansert dataanalyse, tverrfaglig kompetanse og kunstig intelligens, har Green Norway foreløpig skreddersydd energibesparende tiltak for 21 av kjedens hoteller. På enkelte av hotellene har dette resultert i over 40 prosent reduksjon i strømforbruket. Helt uten investeringer.

- Samarbeidet med Green Norway har ikke bare gjort det mulig for oss å redusere forbruket, men det har også bidratt til å optimalisere inneklimaet på hotellene våre. Vi jobber hele tiden for å skape bedre og mer bærekraftige hotellopplevelser for gjestene våre, så dette er en vinn-vinn-situasjon for oss, sier direktør for tekniske tjenester i Scandic Norge, Mikkel Vangsgaard ifølge en pressemelding.

Utnytter eksisterende systemer på en bedre måte

Norge har satt som mål å kutte sitt klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030. I stedet for kostbare oppgraderinger og investeringer, fjerner Green Norway unødvendig energiforbruk i bygninger ved å utnytte eksisterende systemer på en bedre måte enn hva som er tilfelle i dag. Et resultat av dette er altså lavere energiforbruk og bedre inneklima.

Erik Åbyholm daglig leder i Green Norway. Foto: Privat
Erik Åbyholm daglig leder i Green Norway. Foto: Privat

- Mange tror de må gjøre investeringer for å bli mer bærekraftige, men i Norge er det svært mange bygg som bruker mye mer energi enn hva de egentlig trenger. Det vi gjør er å hjelpe dem å fjerne unødvendig energiforbruk og sløsing, og ta tak i muligheter de kanskje ikke selv visste at de hadde i eksisterende anlegg og systemer. I praksis betyr det å utnytte eksisterende systemer på en bedre måte, gjennomføre tiltak og forbedringer som ikke krever investeringer, sier Erik Åbyholm, daglig leder i Green Norway.

Metoden som benyttes innebærer en analyse av byggenes energiforbruk, identifisering av unaturlige mønstre i energiforbruk, gjennomgang av tekniske systemer og anlegg som varme, kjøling og ventilasjon. Videre iverksettes konkrete tiltak i samarbeid med Scandics tekniske personell.

Scandic Norge er den eneste hotellkjeden i Norge som er sertifisert med Svanemerket; den tøffeste miljøsertifiseringen for hoteller og overnattingsbedrifter. Nordens offisielle miljømerke oppdaterer sine krav hvert fjerde år, og skiller seg fra andre sertifiseringer ved at kravene de stiller er absolutte. 93 prosent av Scandics hoteller i Norge har innfridd de strenge kravene til sertifiseringen.