Dette skriver Møller Eiendom på sine nettsider. 

Leietakerne Nokian Dekk AS og Vianor AS er opptatt av å kutte strømforbruket, men ønsker samtidig å modernisere driften i tråd med de krav og forventninger som kommer.

- Som to virksomheter i samme internasjonale konsern, merker vi forventinger til en mer bærekraftig drift, blant annet gjennom miljøsertifisering. Vi er derfor glade for å få til et samarbeid med Møller Eiendom om gjennomføring av strømsparetiltak i Leiraveien, sier 
Anders Nagel-Dahl, Senior Manager Supply Chain, Nokian Dekk AS og Hanne Roll, Real Estate Manager, Vianor AS

Skal spare 1,3 GWh

Nokian Dekk AS og Vianor AS er leietakere i henholdsvis Leiraveien 17 og Leiraveien 15b i Lillestrøm kommune. Dekkaktørene er begge med på å finansiere prosjektet gjennom sine respektive leieavtaler. Gårdeier Møller Eiendom skal investere om lag 15 millioner kroner i energibesparende tiltak. Tiltakene er ventet å spare 1,3 millioner kilowattimer, tilsvarende det årlige strømforbruket til cirka 130 leiligheter.

- Vi er ydmyke for tilliten vi har fått fra våre leietakere om gjennomføring av dette prosjektet. For vår del betyr dette at vi oppnår høyere miljøstandard på våre eiendommer, sier Isak Oksvold, direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom.

Tiltakene som er planlagt gjennomført er blant annet oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg, utskifting av eldre belysning, samt installasjon av SD-anlegg og solceller. Oppgraderingen vil være med på å gi et løft på HMS-siden for de ansatte ved bedre belysning i lagerlokalene og forbedret ventilasjon på kontorene.

- Dette er enkle og kjente løsninger vi er trygge på at vil levere strømkutt i årene som kommer, sier Isak Oksvold.