Skrevet av Morten Erichsen på VB Bloggen.

Teknologien har endret måten vi utvikler og bygger nye bygninger på. Smarte bygninger står i spissen for denne utviklingen, der VVS-systemer realiserer potensialet til mer energieffektive bygninger.

Hva kjennetegner en smart bygning? 

En smart bygning utnytter avansert teknologi for å automatisere prosesser og forbedre byggets drift, energieffektivitet og komfort. VVS-systemene i disse bygningene er gjerne integrert i andre systemer gjennom nettet, noe som muliggjør sanntidsovervåkning og styring av energiforbruk, temperatur, luftkvalitet og vannbruk.

Sentrale teknologier for VVS i smarte bygninger inkluderer IoT (Internet of Things), AI (kunstig intelligens) og automatisering. Disse gjør for eksempel at lekkasjer kan oppdages automatisk og at energiforbruket tilpasses basert på det faktiske behov, noe som ikke bare forbedrer driftseffektiviteten, det reduserer også kostnadene.

Les også: Slik reduserer du strømutgiftene og varmtvannsforbruket i bygget ditt 

Fremtidens teknologi gjør VVS-systemene mer energieffektive  

Smarthusteknologien er i utvikling, og digitalisering og bærekraft står i sentrum. Bransjen er i ferd med å bevege seg bort fra tradisjonelle metoder, og vi vil se mer intelligent styring og vedlikehold. Med et økende fokus på klimaendringer, har det nesten begynt å gå sport i å finne de mest energieffektive og miljøvennlige løsningene.

Utviklingen innen smarthusteknologi har til nå vært lineær, men den har nylig tatt et stort steg videre med AI og maskinlæring. Disse teknologiene kommer til å spille en stadig større rolle i å forutsi vedlikeholdsbehov og optimalisere systemytelsen. Med AI blir mulighetene for hva smarthussystemer kan lære og tilpasse seg enorme. Dette omfatter alt fra å forstå brukermønstre og vannforbruk til å integrere eksterne datakilder, som værmeldinger eller sensorer på dører.  

Implementeringen av avanserte VVS-systemer bringer også med seg behovet for spesialisert kompetanse. Dette krever at både rørleggere, bransjen og kunder er nysgjerrige og villige til å utforske potensialet i nye teknologier – selv om de fullstendige applikasjonene enda ikke er ferdigutviklet. 

Les også: Hvordan kan jeg gjenvinne varme i næringsbygg?

Nytt VVS-system? Dette burde du tenke på 

Å investere i fleksible og fremtidssikre VVS-systemer krever grundig planlegging, samarbeid med kvalifiserte fagfolk og en langsiktig strategi.

1. Forstå nåværende og fremtidig bruk av bygget 

Det er viktig å ha en klar forståelse av hvordan bygget brukes i dag, og hvordan bruken kan endre seg over tid. Dette inkluderer alt fra den daglige bruken til spesifikke krav til rom som laboratorier, kjøkken og kontorlandskap. Fremtidige endringer i bruksmønster kan være overgang til mer fleksible arbeidsplasser, behov for mer avanserte klimakontrollsystemer, eller installasjon av ny teknologi som stiller andre krav til VVS-systemene. 

Å forstå disse aspektene er viktig for å kunne velge et system som kan tilpasse seg over tid uten omfattende og kostbare installasjoner.

2. Prioriter de mest energieffektive tiltakene

Investering i energieffektivitet betaler seg over tid. Ikke bare i form av reduserte energikostnader, men også gjennom bærekraft og redusert karbonutslipp. Du trenger likevel ikke å bytte hele det nåværende systemet for å få til dette. Start med de tiltakene som gir mest besparelse, men som også er lettest å iverksette. Disse kan legge grunnlaget for fremtidige oppgraderinger og utvidelser.

3. Involver en rørlegger tidlig

Å bringe en kvalifisert rørlegger tidlig inn i planleggingsfasen kan spare både tid og penger. Fagfolk har god erfaring med å vurdere byggets eksisterende systemer og indentifisere potensielle problemer, og de kan foreslå skreddersydde løsninger som møter de spesifikke behovene til bygget.  

Tidlig involvering sikrer også at VVS-arbeidet kan integreres sømløst med andre pågående byggeprosjekter, noe som minimerer forstyrrelser og nedetid. 

Les også: Energieffektivisering i bygg: Oppgradering eller nytt varmeanlegg 

VVS-systemer er mer enn bare rør og ventilasjon; de er kritiske komponenter som driver frem utviklingen mot smartere, mer effektive og bærekraftige bygninger. Ved å omfavne teknologiske innovasjoner og møte utfordringer med kreative løsninger, kan VVS-bransjen spille en nøkkelrolle i å forme fremtidens bygg.