SINTEF finner i sin helt nye studie et betydelig potensial for energisparing i bygningsmassen, men studien samtidig at vi er langt fra å nå Stortinget sitt mål om 10 TWh redusert energibruk i 2030. Innen 2050 kan vi spare hele 23 TWh. Dette er mer strøm enn hva som kreves for å elektrifisere hele transportsektoren i Norge.

Våre nordiske naboland og resten av Europa ligger allerede foran Norge når det gjelder å satse på energieffektivisering. Den nye planen for å gjøre seg mer uavhengig av russisk gass (REpowerEU) innebærer en kraftig styrking av EU sin satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Ifølge Statnett sine prognoser kan det norske kraftoverskuddet være spist opp i løpet av 2026, og Sør-Norge kan få kraftunderskudd. Et kraftunderskudd vil få negative konsekvenser for husholdninger, landbruk, kommuner og næringsliv. Det må handles raskt for å få i gang tiltak som gir bedret kraftbalanse i løpet av denne stortingsperioden.

Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen arrangerer frokostmøte tirsdag 26. april hvor fire sentrale politikere i energi- og miljøkomiteen på Stortinget får følgende spørsmål:

Hvordan kan vi sikre en rask energieffektivisering av bygg?

Politikerne som deltar er:

Ole André Myhrvold, Senterpartiet
Marius Arion Nilsen, Fremskrittspartiet
Stein Erik Lauvås, Arbeiderpartiet
Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønne

Påmelding til arrangementet, finner dere her!