Dette melder Sunlit Sea i en pressemelding. 

Støtten er gitt gjennom Enovaprogrammet "Fleksibilitet i energisystemet". Prosjektet vil styrke næringsparken som en viktig energihub og tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport. Samtidig vil det være med på å utvide Utsira Living Lab konseptet til Haugaland Kraft konsernet.

Flytende solceller

I stedet for å legge beslag på land, bygges flytende solkraft ut på uutnyttede vannflater. Dette beskytter vannet og gir god kjøling, som øker effekt og gir lavere degradering av panelene.

Batteri og ladestasjon

Batteribanken lader primært fra solstrøm, og alternativt fra nettet. Unntaksvis, ved lite lading, fases solstrøm ut på nettet. Totalt blir belastningen på nettet mye lavere, ifølge Sunlit Sea.

Fra venstre: Karleif Holta, Ev Powercharge AS; Arild Hansen, Supercharge AS; Thomas Pikora, Endra AS, Kari-Marie Høyvik Holmstrøm, Haugaland Kraft AS og Eirik Larsen, Sunlit Sea AS. Foto: Sunlit Sea

Flytende solkraft om vinteren

Sunlit Sea lager integrerte flytende solcellepaneler med flottørelement av aluminium. Dette gir en robusthet som tåler is godt, men dette må testes før det kan rulles ut i stor skala. I prosjektet skal Sunlit Sea analysere effekten på naturen, vedlikeholdskostnader, produksjon, degradering, med mer, som vil gi et verdifullt datagrunnlag for videre forskning.

Et suksessfullt prosjekt vil åpne døren for videre utrulling av flytende solkraft på for eksempel norske vannkraftverk, hvor hybridiseringen med vannkraft kan skåne elnettet for belastning.

Endra vil blant annet bidra med fasilitering mot kommunen og næringsparken. De har allerede sendt nabovarsel om anlegget og det har ikke kommet noen innsigelser. Videre vil de lære om installasjon, drift og vedlikeholdsbehov for denne type anlegg for å vurdere om flytende sol er noe selskapet vil satse på i tillegg til store bakkemonterte systemer.

En kraftkjøpsavtale (PPA) inngås direkte mellom SunlitSea som solcelleleverandør, og Ev Powercharge som eier og drifter ladestasjonen.

-  Haugaland Kraft Energi er med for å lære om mulige utforminger av PPA-avtaler knyttet til denne type anlegg og hvordan vi evt. kan tilby dette som en framtidig tjeneste. I tillegg vil vi selge/kjøpe strøm til/fra Ev Powercharge gjennom vår Solkraft strømavtale, sier prosjektutvikler Kari-Marie Høyvik Holmstrøm.

Høgskulen på Vestlandet har gitt innspill til hvilke instrumentinstallasjoner som er viktige for å samle relevant data for kommersiell benchmarking og eventuell forskning. Avdeling Haugesund vil arrangere feltbesøk for maskiningeniørstudenter gjennom fornybar energi-faget, promotere sommerjobb til studenter som kan bidra med oppfølging og vedlikehold av solcelleanlegget, samt utvikle noen ideer til relevante bacheloroppgaver. I tillegg er høgskolens marine­ mikrobiologilab interesserte i å følge opp begroing og mikroorganismer rundt anlegget.

– For nettselskapet er det interessant med muligheten til å kunne teste ut fleksibilitet direkte mot en produsent, sier John Arild Arnø, Prosjektleder Avd. IKT og Teknologi i Fagne.
 

Foto: Ev Powercharge