Dette melder Vattenfall i en pressemelding.

I Nederland finnes det lite tilgjengelig areal å bygge solparker på. En løsning er å bygge flytende solparker, for eksempel på dammer som dannes på grunn av utvinning av sand og grus. En fordel med flytende solparker er at vannet kjøler ned solcellepanelene naturlig, noe som øker deres effektivitet sammenliknet med landbaserte solceller.

I Gendringen Nederland, har Vattenfalls partner i prosjektet, Netterden, drevet med utvinning av sand og grus i 25 år. De bruker en elektrisk sandpumpe, som sammen med tilhørende sorterings- og bearbeidingsutstyr bruker cirka 2,5 GWh per år. I løpet av de 25 årene det har vært drift på stedet, er det skapt en dam som øyen med flytende solcellepaneler skal bygges på. Det er nå planlagt at solparken skal produsere halvparten av anleggets behov for elektrisitet.

Vattenfall er hovedentreprenøren og overvåker hele prosessen, mens Netterden står for finansieringen. Byggingen kommer til å begynne i slutten av 2019, og solparken forventes å være i drift i mai 2020.