CEO i Sunlit Sea Per Lindberg  i samtale med byråd Victoria Marie Evensen med det flytende solcelleanlegget i bakgrunnen. Foto: Oslo Havn.
CEO i Sunlit Sea Per Lindberg i samtale med byråd Victoria Marie Evensen med det flytende solcelleanlegget i bakgrunnen. Foto: Oslo Havn.

Dette melder Oslo Havn.

– Solcellepaneler i vann produserer mer strøm enn anlegg på land på grunn av god kjøling fra vannet og mer direkte sollys enn for eksempel bygninger, forklarte Per Lindberg, CEO i Sunlit Sea under åpningen av anlegget.

Byintegrert flytende solkraft er relativt nytt. Det betyr at man integrerer solcellepaneler på vannet i nærhet av by og sørger for at det ikke kommer i konflikt med skip eller infrastruktur. 

– Dette anlegget representerer en vinn-vinn for alle; Oslo kommune og Oslo Havn får nyttige data og vi lærer prinsipper for hvordan være en god testarena og sørge for riktige tillatelser. Vi bryter barrierer, slik at det blir enklere for gründere fremover å teste ut løsningene sine, sa byråd Victoria Marie Evensen under åpningen. 

Evensen la vekt på at solkraft er en industri i sterk vekst, og Norge har alle forutsetninger for å ta en ledende posisjon. 

 

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen taler på Honnørbrygga. Foto: Oslo Havn
Havnedirektør Ingvar M. Mathisen taler på Honnørbrygga. Foto: Oslo Havn

– Jeg er stolt over at Oslo havn blir brukt for å teste ut flytende solkraft. Konseptet er både spennende og innovativt. Oslo Havn arbeider hardt og målrettet for å bli en fremtidig nullutslippshavn. Vår visjon er Oslo havn, verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn, sa havnedirektør Ingvar Mathisen i sin tale.  

Testprosjektet inkluderer utvikling av konseptet byintegrert flytende solkraft, samt evaluering av ytelse ved bølger, strømning og vanntemperatur. Prosjektet skal skape innovasjon i offentlig sektor ved å etablere enklere gjennomføring og samarbeid med kommunen. 

Gruppebilde-åpning flytende sokraftverk foto Oslo Havn.jpg

Fra venstre: Trude Fjeldstad (Statkraft), Per Lindberg (CEO Sunlit Sea), Ingvar M. Mathisen (havnedirektør, Oslo havn), Victoria Marie Evensen (byråd for næring og eierskap), Lone Jessen (Innovasjonsdistrikt Sentrum) og Vahid Hassani (prodekan Oslo Met/Havlaboriatoriet). Foto: Oslo Havn