- Hvis vi lykkes her, kan vi lykkes alle steder, sier Hanne Wigum i en melding fra Equinor. Hun leder teknologienheten som jobber med vindkraft og solenergi i Equinor.

Planen er å bygge et flytende testanlegg utenfor Frøya i Trøndelag på sensommeren 2021. Det ligger an til å bli verdens første testprosjekt for flytende sol i røff sjø. Frøya kommune har vært positiv til, og er involvert i, planlegging av testanlegget. Equinor har nå en søknad til behandling hos NVE. Anlegget kommer til å ha en størrelse på 80 x 80 meter og vil ha en høyde over hav- overflaten på under 3 meter. Planen er at anlegget skal testes ut i minst ett år. Prosjektet er et samarbeid mellom Equinor og teknologiselskapet Moss Maritime.

Tester robusthet

Hensikten med testanlegget er ikke først og fremst å se på hvor mye energi det kan produsere, men hvordan værforholdene påvirker anlegget. Norskekysten og -sokkelen er i verdensklasse når det kommer til olje, gass og vind, men når det gjelder sol er det andre som har bedre forutsetninger. Som testområde, er Frøya likevel svært godt egnet.

- Frøya kommune har vært en god samarbeidspartner for oss. Vi har fått til en avtale med netteier, slik at strømmen vi produserer kommer inn i strømnettet på Frøya. I tillegg er det en stor fordel for oss med nærhet til vårt forskningssenter i Trondheim, samt kompetansen som finnes hos forskningsinstituttet Sintef og NTNU, sier Wigum.

Frøya-ordføreren Kristin Furunes Strømskag ser frem til det videre samarbeidet. - Det er svært spennende at Frøya velges som vertskommune for uttesting av nye fornybare energikilder, som solenergi. Med våre naturgitte forutsetninger er vi en god lokasjon for fullskala testanlegg innenfor forskning og utvikling, sier hun.

Også for Moss Maritime blir testanlegget en viktig milepæl. 

- Vi har jobbet med dette konseptet de siste tre årene, det siste gjennom partnerskapet med Equinor, og konseptet har vært igjennom en betydelig utvikling, både teknisk og økonomisk. Det flytende testanlegget vil være et viktig steg på veien mot kommersialisering av teknologien, og vil være en viktig arena for videre utvikling og optimalisering av konseptet, sier Alexander Thøgersen, Vice President Engineering i Moss Maritime.

  Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 3/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!