Begge gangene i tett samarbeid med oppdrettsselskapet Hofseth. Etter et omfattende valideringsprogram i samarbeid med SINTEF og DNV er systemet nå klart for kommersielle leveranser, melder Inseanergy i en pressemelding.

Idéen er tuftet på gjenbruk av merderinger fra oppdrettsanlegg. Disse ringene blir omgjort til flytende kraftverk ved å utruste dem med fleksible solcellepaneler.

Ved å installere et slikt anlegg ved et oppdrettsanlegg får man en betydelig reduksjon av dieselforbruk og CO2-utslipp. Gjenbruk av merdringer gir også redusert plastforbruk. Dette, sammen med reduserte vedlikeholdskostnader på dieselgeneratorene, gir store økonomiske og miljømessige besparelser.

I november 2020 ble den første teknologi-demonstratoren koblet opp mot en av Hofseth sine lokaliteter i Storfjorden. Etter å ha høstet viktig erfaring fra fullskala testing i røffe værforhold gjennom det neste året, startet utviklingen av en oppgradert pilot – også denne gang i tett samarbeid med Hofseth.

Et omfattende valideringsprogram har blitt gjennomført der SINTEF og DNV har bidradd med mellom annet modelltesting og risikoanalyser. Den oppgraderte versjonen av SUB Solar™ vil bli sertifisert av DNV.

Hofseth sitt oppdrettsanlegg ved Overåneset i Storfjorden er valgt som lokalitet for den oppgraderte pilotinstallasjonen. Hofseth har elektrifisert alle sine lokaliteter, men grunnet kapasitetsbegrensninger i strømnettet ved Overåneset i Stranda kommune, vil det tidvis være behov for å kjøre dieselgeneratoren på fôrflåten. Her vil kombinasjonen av elektrisk kraft fra SUB Solar™ og batteri bidra til at bruken av dieselgeneratoren blir betydelig redusert og tidvis eliminert. Og i perioder med tilgang på landstrøm, vil energi fra solcelleanlegget tilsvarende avlaste nettet.

– Vi har ambisjon om å være ledende på bærekraftig matproduksjon, sier Roger Hofseth, CEO i Hofseth-gruppen. – For oss i Hofseth er gjenbruk og grønn energi mer enn bare festtaler. Samarbeidet med Inseanergy er ett konkret eksempel på dette.

– Oppdrettsnæringen står foran en ny og enda mer bærekraftig epoke og åpner for å ta i bruk innovative løsninger for å redusere miljøavtrykket sitt, sier Jan Erik Våge Klepp, CEO i Inseanergy.

– Det er tydelig for oss at Hofseth ønsker å sitte i førersetet når det gjelder å bringe frem løsninger som sikrer ansvarlig drift i havbruksnæringen. Uten en kundepartner som Hofseth hadde veien til målet om å kunne tilby et kommersielt produkt vært betydelig lenger, sier Klepp.

Økonomisk støtte fra Enovas program «pilotering av ny energi- og klimateknologi» har vært essensielt for å sikre gjennomføring av prosjektet.