Dette melder Multiconsult.

Prosjektet er veldig nyskapende og teknisk utfordrende. Det at kraftprisen er lavere enn kostnaden ved energiproduksjon basert på diesel, sier noe om potensialet til denne delen av solenergiindustrien, sier Simon Gazdowicz fra Multiconsult, som arbeidet med de tekniske spesifikasjonene til anlegget.

Når endelige avtaler blir inngått, vil byggingen av anlegget ved hovedøya på Mahe starte. Prosjektet støttes av African Legal Support Facility og Clinton Foundation, med Trinity International LLP og Multiconsult Norge AS som transaksjons- og anbudsrådgivere.

Rimelig strøm

Tilbudsgivere leverte økonomiske tilbud i amerikanske dollar per kilowattime, hvor de skal levere strøm gjennom en 25-årig kraftkjøpsavtale.

Quadran, en lokal enhet av den franske produsenten Total Quadran, var den best evaluerte budgiveren for prosjektet med det laveste budet på $ 9,5 cent per kilowattime. Dette er en betydelig økonomisk besparelse sammenlignet med dagens kostnad, for å produsere strøm fra fossile brensler i Seychellene.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 2/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!