Sjefen i Hurtigruten Norge gleder seg over å tilby gjestene en mer bærekraftig opplevelse.

 Dette er blant de største grønne oppgraderingene av sin art i Europa, og den største i Hurtigrutens historie. Når «nye» Richard With nå er tilbake i rute som vårt første hybridskip, kan gjester lange hele kysten seile på et mer stillegående, teknisk toppmoderne og mer miljøvennlig skip, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

Som en del av arbeidet med å gjøre sin skipsflåte mer bærekraftig, vil Hurtigruten Norge investere over 1 milliard kroner i grønne oppgraderinger av alle syv skip i kystruten. Oppgraderingene kutter CO2-utslippene fra Hurtigruten Norges skip med 25 % og NOmed hele 80 %.

MS Richard With har blitt oppgradert for 300 millioner kroner. Under oppholdet på Myklebust verft er det gjort en rekke oppgraderinger, som splitter nye norskbygde motorer, store batteripakker, energieffektiviseringer og en ny moderne bro.

Det at vi har oppgradert skipet på Myklebust verft, og brukt så mye norsk teknologi som mulig, er helt bevisst. Hurtigruten Norge har vært en lokal verdiskaper i 130 år, og det skal vi fortsette med, sier Felin.

I løpet av de neste 1,5 årene vil alle skipene til Hurtigruten Norge være modernisert. Tre skip blir moderne hybridskip, de resterende skipene oppgraderes blant annet med såkalte SCR-anlegg, som kutter NOx-utslippene betydelig, samtidig som sertifisert biodiesel fases inn for å kutte utslippene ytterligere.

De grønne oppgraderingene av MS Richard With inkluderer:

 • Konvertering til hybridskip med to store batteripakker (med en total kapasitet på 2 240 kWh), og nye norskproduserte motorer som reduserer CO2-utslippene betydelig og gir økt sikkerhet.
 • SCR-systemer som kutter NOx-utslippene med 80 prosent.
 • Ny, moderne bro
 • Nye kontrollrom og energistyringssystemer
 • Nye propellblader, baug, gir, hybride akselgeneratorer og kontrollsystemer for å minimere energiforbruk
 • Optimalisering av skrog for å minimere vannmotstand
 • Nye eksoskjeler for å forbedre varmegjenvinning fra hovedmotorer og dermed redusert energiforbruk
 • Oppsvingbar Azimuth-thruster
 • Toppmoderne anlegg for behandling av avløpsvann for å redusere forurensing til sjø
 • Alle Hurtigruten Norges skip har allerede opplegg for tilkobling til landstrøm, som reduserer utslipp i havner med landsstrømkapabilitet.
 • Oppgraderingen av flåten gir alle Hurtigruten Norges syv kystruteskip utslipp som tilsvarer Tier III, den strengeste internasjonale standarden for NOx-utslipp.

Hurtigruten Norge vil også benytte sertifisert biodrivstoff for å redusere utslippene.