Dette melder Sintef.

Sea Zero er et skipsbyggings-prosjekt som omfatter alt fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger. Målet er å bygge utslippsfrie skip med bærekraftige og sirkulære løsninger. SINTEF vil bidra i prosjektet med analyse, forskning og utvikling.

- Dette er en stor nyhet for oss. Denne støtten betyr at Hurtigrutens planer om å seile utslippsfritt på norskekysten tar et stort steg videre, og at vi er i rute for å kunne seile vårt første nullutslippsskip innen 2030, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.

SINTEF mottar ca. 2/3 av støtten og skal stå for prosjektledelsen. I tillegg til pilotering av Hurtigruten-skip, skal det gjøres mye generisk FoU som mange aktører vil dra nytte av.

- At det skal utvikles utslippsfrie skip for tradisjonsrike Hurtigruten er i seg selv svært positivt for klimaet, men forskningen vil også gi store ringvirkninger for maritim leverandørindustri i hele Norge. Ny grønn teknologiutvikling tilfører økt kompetanse og eksportpotensial til norsk maritim leverandørindustri, ikke minst for partnerne i prosjektet. Når en stor aktør som Hurtigruten satser på grønne løsninger gir det i tillegg muligheter for å bygge ut grønn infrastruktur langs kysten, for eksempel ladepunkter, som kan gi store utslippsreduksjon for mange aktører, sier prosjektleder Trond Johnsen, SINTEF Ocean.

Sea Zero-prosjektet

Sea Zero skal muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030, gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge.

Sea Zero ble initiert av Hurtigruten og SINTEF i mars 2022, og består nå av 14 industriaktører, FoU‐institusjoner og myndighetsorganisasjoner med bred kompetanse innen maritim næring og miljøteknologi, som har gått sammen om å utvikle de teknologiene som trengs. I januar 2023 vil de igangsette et forsknings- og utviklingsprosjekt for oppskalering, optimalisering og pilotering av nullutslippsteknologi for skip.

Totalt skal det brukes om lag 123 millioner kroner over 3 år på forsknings- og utviklingsfasen av Sea Zero-prosjektet. I tillegg til støtten på 67 millioner kroner fra Grønn Plattform, vil partnerne i prosjektet stille opp med egenfinansiering på ca. 56 millioner.

Felin gjørv foto sintef[1].jpg

Administrerende direktør i Hurtigruten Norge, Hedda Felin og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. Foto: SINTEF

Innledende mulighetsstudie allerede gjennomført

I august leverte SINTEF en mulighetsstudie som så på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene. Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde. For både Hurtigruten Norge og SINTEF er det derfor et viktig mål at de nye skipene setter nye standarder for energieffektivisering.

- Mange prosjekter fokuserer på hvilket drivstoff man skal velge, men for oss er det like viktig å lage et skip som bruker minst mulig energi og dermed har god rekkevidde på grønn elektrisitet. Vi kommer derfor til å ha stort fokus på å utforske en mengde ny teknologi fra rotorseil, luftboblesmøring, til varmepumper og -lager for hotellet om bord, sier Johnsen.