Enova har tidligere støttet ulike typer fartøy med batterielektrisk drift. Prosjektet viser at norske miljøer er langt fremme i utviklingen av utslippsfrie fartøy.

- Her strekkes batteriteknologien lenger, ved å kunne kjøre i høyere hastigheter over lengre avstander enn vi har sett tidligere. Det gir verdifull læring, og vi må bruke erfaringene fra dette prosjektet godt i den videre utviklingen mot utslippsfrie hurtigbåter med enda større fart, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Turistrute i opptil 3 timer

Båten, som er utviklet og blir bygd av Brødrene Aa, skal romme 297 passasjerer og et mannskap på fem. Den skal gå i en turistrute, med drift i 2,5- 3 timer, og med en fart på opp til 19 knop. Rødne Trafikk planlegger to turer per dag. Enovastøtten går til kjøp av batterier, el-motor samt styrings- og kjølesystemer.

Rødne Trafikk AS planlegger å starte driften av fartøyet i april 2020.