- MS Elektron, som er eiet av Statnett SF, ligger for tiden til kai på Holmen-Syd, sier havneinspektør Morten Hansen, i en melding fra Drammen havn. Han er veldig fornøyd med endelig å kunne ta i bruk landstrømanlegget.   

Drammen havn har fått støtte av Enova til å bygge ut landstrøm på sine kaier og anlegget stod ferdig til bruk høsten 2019.

Det passet også meget bra at Kystdirektøren var på besøk i Drammen havn denne onsdagen og fikk se en aktiv havn med lossing av sement og stål i tillegg til lasting av trepellets, og landstrøm-oppkoblingen av MS Elektron.

Døgnforbrenning av 900 liter diesel er historie

Oppkoblingen ble utført av havnas medarbeidere i et godt samarbeid med et velvillig mannskap på MS Elektron, og 690 Volt ble levert om bord kl. 15:24 den 10 mai. Et kvarter senere ble det helt stille i maskinrommet. 

Det hele ble inspisert av Kystverket ved Arve Dimmen, Kystdirektør Einar Vik Arset og Sven Martin Tønnessen sammen med Havnedirektør Arne Fosen. 

Mannskapet kunne se fram til en natt uten bakgrunnsstøy, og døgnforbrenning av 900 liter diesel er nå historie.

Fra venstre: Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket; Einar Vik Arset, kystdirektør; Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled og Arne Fosen, havnedirektør i Drammen. Foto: Drammen havn

Del av et større bilde

- Etableringen av landstrømsanlegget i Drammen er både en brikke i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten i Oslofjorden og et av mange steg på vei til å gjøre Drammen havn til en null-utslippshavn innen 2030, sier havnedirektør Arne Fosen.

- Havna arbeider med å fjerne utslipp fra biler, båter, kraner og annet utstyr i tillegg til å etablere lokal strømproduksjon gjennom solcelleanlegg, håndtere avfall på en bærekraftig måte og utvikle bygningsmasse og beplantning som samspiller godt med byens behov, sier han.

- Vi er godt i gang med de første stegene på denne reisen og ser frem til fortsettelsen sammen med leietakere og andre samarbeidspartnere, sier Fosen.