Dette melder Equinor.

Equinor har tildelt en femårskontrakt til Eidesvik Offshore med oppstart i april 2020, når inneværende kontrakt utløper. Forsyningsfartøyet Viking Energy skal i kontraktsperioden inngå i et forskningsprosjekt som skal utvikle, installere og teste seiling over lange distanser ved hjelp av brenselsceller som benytter utslippsfri ammoniakk som drivstoff. Teknologien skal testes på fartøyet fra 2024.

- Equinor ønsker å redusere utslippene i vår forsyningskjede, og bruk av ammoniakk som drivstoff er en løsning vi har stor tro på. Viking Energy kan bli det første forsyningsfartøyet i verden som kan gå i lange distanser på ren ammoniakk, uten utslipp av klimagasser, sier Cecilie Rønning, direktør for Felles driftsstøtte i Equinor.

Tester ammoniakk

Prosjektet vil undersøke om teknologien kan stå for hundre prosent utslippsfri drift over lange distanser.

Prosjektet har en ambisjon om at 60 til 70 prosent av energibruken om bord, skal komme fra ammoniakk i en testperiode på ett år. Viking Energy vil fortsatt ha mulighet til å benytte LNG som drivstoff, og kraftbehovet blir supplert med batteri.

Samarbeider om teknologiutvikling

Hovedsamarbeidspartnere i det femårige forskningsprosjektet er NCE Maritime Cleantech, Eidesvik Offshore, Wärtsilä, Prototech og Equinor. Wärtsilä skal levere kraftteknologien og systemer for ammoniakklagring og distribusjon. Prototech skal levere brenselscellesystemet.

- Hvis vi løser dette, kan skipsindustrien for første gang ta i bruk et drivstoff som ikke gir utslipp når det forbrennes. Det er mye jobb som gjenstår, men Equinor vil bidra både med teknologiutvikling og på kundesiden. Aldri før har vi vært så nær å ta i bruk et utslippsfritt drivstoff på et stort skip uten rekkeviddeangst, sier Henriette Undrum, leder for «Fremtidige verdikjeder» i Equinor.

Ammoniakkforskningen på Viking Energy har et totalbudsjett på 230 millioner kroner, hvorav en betydelig del finansieres gjennom støtte fra EU. Partnerne har også hatt god dialog med Innovasjon Norge og Enova om muligheter for å støtte prosjektet økonomisk.