Dette melder ka.no.

Kirkerådet vedtok i fjor å etablere et fond som skal brukes til CO2-utslippsreduserende og energireduserende tiltak på kirkebygg. Midlene settes av ved at Kirkerådet betaler kompensasjon for CO2-utslipp fra flyreiser som gjennomføres av egne ansatte og folkevalgte.

Nå skal det for første gang deles ut penger fra fondet: 500 000 kroner. Formålet som er prioritert i år, er utskiftning av eldre utebelysning av kirker.

Ett tonn mindre CO2

"Dette er et tiltak som det i utgangspunktet ikke krever så mye ressurser å gjennomføre, men som det gir umiddelbar effekt i CO2-utslippene ved mindre strømforbruk. Beregninger viser at en middels stor kirke vil kunne spare 2 500 kWh/år i gjennomsnitt, samt redusere CO2-utslippet med cirka ett tonn pr år", heter det i utlysningen, ifølge KA.no.