Dette melder KA.

– Vi har allerede vedtatt å skifte ut de gamle pærene med led-lys på alle våre fem utvendig opplyste kirker. I tillegg skal vi installere astro-ur, som sørger for at lysene slås på ved solnedgang og slokkes igjen når det blir lyst. Alt dette sparer oss for store strømutgifter og reduserer vårt klimafotavtrykk, sier kirkeverge i Lindesnes, Øystein Ferdenløy Ramstad.

Bjelland kirke, noen mil inn i landet nord for kommunesenteret Mandal, er en av 36 kirker som nå får støtte fra Kirkerådet til å bytte ut gammeldagse, energikrevende lyspærer med led-lamper.

Klimakompensasjon fra flyreiser

Muligheten til å søke om støtte til bytte av eldre utebelysning med energibesparende led-belysning ble gjort kjent i november. Tildelingen er nå klar, og de 36 kirkene som har fått klarsignal kan gå i gang med utskiftingen umiddelbart.

Pengene kommer fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond, som skal brukes til utslippsreduserende og energireduserende tiltak på kirkebygg. Fondet ble etablert i 2021 og tilføres midler hver gang rådets ansatte og folkevalgte reiser med fly. I fjor ble det i tillegg tilført midler i forbindelse med Kirkerådets satsing på diakoni, som inkluderer vern om skaperverket.

– Å bytte fra gammeldags belysning til led krever lite ressurser, men gir umiddelbar effekt på CO2-utslippene gjennom drastisk lavere strømforbruk. Vi er glade for å kunne starte utdelingen av penger fra fondet med et så konkret klimatiltak, sier Jan Christian Kielland, avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet.

Økte støttebeløpet med 300.000

Beregninger viser at en middels stor kirke i gjennomsnitt vil kunne spare 2.500 kilowattimer per år og samtidig redusere CO2-utslippet med om lag ett tonn.

Det kom inn totalt 218 søknader om støtte, med til sammen 971 lyspunkter. Dette tilsvarer et beløp på nærmere 9 millioner. Det var i utgangspunktet satt av 500.000 kroner, men på grunn av den store søknadsmengden bestemte Kirkerådet å bruke hele fondet på 800.000 kroner.

Alle fullstendige søknader ble tatt med i en vurdering etter prinsippet om størst mulig reduksjon i utslipp, samt at alle bispedømmer hvor det forelå søknader er representert, melder ka.no.