Bergen kommune har bevilget 15 millioner kroner til ENØK-tiltak i Bergen kirkelige fellesråd for 2023. Ett av prosjektene som er igangsatt ferdigstilles i disse dager, Landås kirke, melder kirken.no. 

Kirken i Bergen er med på klimadugnaden. Vi reduserte klimafotavtrykket vårt med omlag 25 prosent fra 2016 til 2022, og fortsetter satsingen.

Etterkom arkitektens opprinnelige planer før gjenåpning

Etter å ha vært stengt i hele sommer, åpnet Landås kirke dørene med gudstjeneste 1. oktober. Da har kirken blant annet fått helt nytt varmeanlegg og ventilasjonsaggregat basert på bergvarme.

- For å få dette til, måtte vi gjøre en del tilpasninger innendørs – da fikk vi samtidig til å etterkomme arkitektens opprinnelige planer som menigheten har spurt etter i 50 år, med blant annet flisegulv og kirkebenker. Vi har også gjort kirken universell tilgjengelig på en bedre måte enn før, forklarer en fornøyd kirkebyggsjef Arne Tveit.

Menigheten i Landås har samtidig gått til investering i nytt flygel – dette er i sin helhet betalt av menigheten.

Reduserer strømforbruket kraftig i flere kirker

Nå satser kirken i Bergen videre, med flere forskjellige prosjekter. Tidligere i sommer ble det montert solceller på Eidsvåg kirke.

- Etter installasjonen har vi stort sett produsert like mye strøm som vi har forbrukt. Når det blir kaldere, vil forholdet endres, men vi vil installere varmepumper for å gjøre ytterligere innsparinger, forklarer Tveit.

Varmepumper er i ferd med å bli installert også i andre kirker, eksempelvis Fridalen, Nygård og Biskopshavn kirker.

Flomlysene på fem kirker er også skiftet ut, slik at alle kirkene nå bruker flomlys med LED.

Andre tiltak for å redusere klimafotavtrykket er også under planlegging for årene som kommer, ifølge kirken.no.